Táborníci pomáhali starým a chudobným

26.jún 2016

Táborníci pomáhali starým a chudobným

V dňoch 20. až 26. júna Medzinárodné stredisko priateľstva mladých v Hajdušici, ktoré pôsobí v rámci obecnej organizácie Červeného kríža v Plandišti, sa tešilo novým občanom –  päťdesiatim mládežníkom Adventistickej cirkvi hlavne z Vojvodiny, južného Srbska, Republiky Srbskej a Chorvatska, ktorí sa tu zúčastnili sedemdňového mládežníckeho táboru pod názvom Mládežnícka misijná akcia H7.

Mladí táborníci sa snažili vylepšiť aj podmienky bývania v tábore, kladením ochranných sietí proti komárom.

Mladí táborníci sa snažili vylepšiť aj podmienky bývania v tábore, kladením ochranných sietí proti komárom.

– Prvýkrát organizujeme takýto tábor, – povedal nám vedúci Miroslav Gagić. – Riadili sme sa predovšetkým ideou odpútať mladých od počítačov a priviesť ich na dedinu, aby sa stretali a komunikovali s ľuďmi, vzali si náčinie do rúk, pomáhali tým, ktorým je pomoc potrebná a tak boli osožní. Sú tu príslušníci našej cirkvi, ale máme aj mladých, ktorí nie sú členmi, ale sa zapojili do týchto aktivít.

Organizátori táboru od Strediska pre sociálnu prácu v Plandišti dostali zoznam sociálne ohrozených rodín a starých osôb, ktorým je pomoc potrebná. Navštívili ich a ponúkli pomoc.

Ofarbili aj hojdačky, ako aj konštrukciu tohto toboganu

Ofarbili aj hojdačky, ako aj konštrukciu tohto toboganu

– Tým rodinám sme pomáhali v každodenných prácach, ktoré v tej chvíli bolo potrebné vykonať a tak sme niekde dôkladne poupratovali dom, oprali sme koberce a záclony, poumývali okná… V iných rodinách sme farbili ohradu a líčili fasádu, na treťom mieste sme upravovali priedomie. Okrem toho mali sme aj skupinu, ktorá navštevovala starých ľudí, a rozprávala sa s nimi, lebo si myslíme, že to starým a osamelým veľmi chýba. Väčšina nás prijala veľmi srdečne aj keď nás potroche pozorovali s nedôverou. Bolo im ťažko uveriť, že niekto prišiel k ním robiť, a že za to netreba nič zaplatiť. Jedna starenka si však úprimne otvorila dušu a vyrozprávala nám celý svoj život, boj o vytúženú lásku, smútok za nebohým manželom, nešťastie z toho, že mala potrat, po ktorom viac nemohla mať deti. Okrem toho, že ju vypočuli naše aktivistky tej žene dôkladne poupratovali kúpeľňu, ktorú si táto ťažko pohyblivá žena nemohla sama poupratovať, a nemá peniaze zaplatiť, aby jej to niekto iný urobil. Boli však aj také rodiny, ktoré nás nechceli prijať, lebo vraj pomoc nepotrebujú. Vcelku dobre sme sa tu cítili a na záver sme chceli nechať niečo po nás a tak sme ofarbili určitési časti budovy, v ktorej sme boli ubytovaní a doplnky na detskom ihrisku v základnej škole. Nadviazali sme aj kontakty s tunajším mládežníckym združením Kasper.

Celkom na záver mladí táborníci pre občanov Hajdušice pripravili skvelý duchovný koncert, v ktorom okrem táborníkov účinkoval aj detský zbor z Vršca. Zároveň rozdelili aj humanitárnu pomoc – detské oblečenie a hračky.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs