SIEŤ 21 PRINÁŠA: V Starej Pazove lúpeže páchajú aj deväťroční

28.jún 2016

SIEŤ 21 PRINÁŠA: V Starej Pazove lúpeže páchajú aj deväťroční

Delikvencia maloletých v Starej Pazove v minulom roku zaznamenala jemný nárast, pričom vypisovanie grafitov na školách a obytných budovách, vzájomné bitky, krádeže bicyklov, lúpeže a vykrádania bytov sú príznačnosťou kriminality tejto populácie.

Foto: www.ilovezrenjanin.com

Foto: www.ilovezrenjanin.com

Znepokojuje údaj, že sa v jednej ťažkej krádeži zúčastnil chlapec, ktorý má len deväť rokov.

Podľa údajov Strediska pre sociálnu prácu v Starej Pazove mladiství spravidla páchajú trestné činy nižšieho stupňa spoločenského nebezpečenstva.

– Vždy sa nájdu takí, ktorí naďalej pokračujú v zločinnom konaní. Jednoducho je viac faktorov vplývajúcich na to, či sa u niekoho vyvinie tento druh správania, dokonca aj rodičia sú tu bezmocní, – hovorí Vedrana Radmilovićová z uvedeného strediska.

To, že sa už v základnej škole dajú vytušiť prvé znaky sklonov k delikvencii mladistvých, potvrdil Milan Predojević, predseda Aktívu riaditeľov škôl Staropazovskej obce. – Neexistuje vekový prah, kedy to začína. Prax ukázala, že v školách sa nevyskytuje pred šiestou triedou a eskalácia je vo veku, keď sa žiaci dostanú do strednej školy, – hovorí Predojević.

V Technickej škole v tomto školskom roku dvakrát zakročila polícia. Riaditeľ Lazar Đukić vraví, že problémy robia bývalí žiaci tejto alebo iných škôl. – V škole sa nediali veci, ktoré by sa mohli považovať za delikvenciu. Ide predovšetkým o samopaš, keď sa žiaci pohádajú pre dievča či pre iné banálne veci, – vysvetľuje Đukić.

Najdôležitejšia otázka je, ako znemožniť opakovanie trestného činu mladistvých? Vedrana Radmilovićová hovorí, že Stredisko pre sociálnu prácu sa tejto téme venuje z viacerých podnetov. – Predovšetkým vtedy, keď nás súd požiada, aby sme konali v záujme prebiehajúceho procesu, respektíve keď nás škola alebo rodičia vyzvú, aby sme pomohli deťom, – uviedla a dodala, že včasné zistenie a zamedzenie daného správania je najlepšia prevencia.

V reťazci činiteľov preventívneho pôsobenia jedným ohnivkom sú základné školy, v ktorých uvádzajú, že sústavne usporadúvajú schôdze a kontakty s políciou, s cieľom predísť delikvencii. V polícii hovoria, že na tomto pláne pôsobia predovšetkým preventívne, pričom prevencia predpokladá prednášky a kontakty s deťmi.

S maloletými pracujú zvlášť vycvičení policajní úradníci, ale vždy sa apeluje aj na rodičov, aby dbali na to, kde deti chodia, s kým a ako trávia voľný čas a akým spôsobom trovia im zverené peniaze. To, čo najväčšmi prekáža v práci s deťmi, je fakt, že niektorí rodičia buď zmenšujú význam činu spáchaného ich dieťaťom, alebo úplne popierajú vinu dieťaťa, hoci všetky dôkazy hovoria v prospech toho.

Danijela Gorčićová

––––––––––––––––

Tento text vznikol v rámci projektu Sieť 21 financovaného EÚ. Obsah je zodpovednosťou Rádia 021 a nijakým spôsobom neodzrkadľuje stanoviská Európskej únie. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs