Poďme na filmový víkend do Petrovca!

27.jún 2016

Poďme na filmový víkend do Petrovca!

Máloktorému ochotníckemu divadlu sa podarí, aby bolo intenzívne zapojené do troch reprezentatívnych, celovečerných filmových projektov, ako je to v prípade Divadla VHV v Petrovci. Totiž táto kultúrna inštitúcia v tento víkend (1. až 3. júla 2016) pripravila filmový víkend ako súčasť osláv 150. výročia divadla v Petrovci.

Óda na rovinu

Óda na rovinu

– Na tri večery sa petrovský divadelný dvor premení na pôvabné letné kino s romantickou atmosférou, ktoré ponúkne pomerne zaujímavý program. O skladbe programu napovedá aj názov podujatia – Divadlo VHV vo filme. V repertoári budú celovečerné filmy, z čoho dva dokumentárne, na ktorých sa zásadne podieľalo práve Divadlo VHV Petrovec, – približuje náplň víkendového podujatia režisér Peter Serge Butko.

Na nádvorí divadla VHV počas troch večerí (o 21.00) si diváci budú môcť pozrieť: dobre známy dokument Óda na rovinu (2013) – v piatok 1. júla; oficiálnu svetovú premiéru českého filmového dokumentu natočeného počas medzinárodného festivalu SOS FEST, ktorý vlani Divadlo VHV v Petrovci organizovalo, – v sobotu 2. júla – a náš jediný celovečerný film Mišo (1985) – v nedeľu 3. júla.

No url attribute defined!

– Na pozadí SOS FEST-u sa film z jednej strany pozerá do minulosti, vracia sa k rozpadu Juhoslávie a z druhej strany sa cez optiku súčasnosti díva do budúcnosti, – hovorí Butko. – K tomu sa dopracúvame prostredníctvom výpovedí umelcov z krajín bývalej Juhoslávie, ako aj pohľadu renomovaného srbského novinára Teofila Pančića.

SOS FILM FEST

SOS FILM FEST

Divadlo VHV a tvorcovia filmu Óda na rovinu angažovaním sa vo svete filmu poukazujú na to, že aj filmom sa súčasníkom môže priblížiť divadelná tvorba. Zvlášť ak sa filmové dokumenty z divadla a o divadle dostanú aj do televíznych obrazoviek, čo je prípad s Ódou na rovinu.

– Dnes už môžeme prezradiť, že o tento film záujem prejavila aj slovenská štátna televízia (RTVS) a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov ho plánuje niekoľkokrát odvysielať vo svojom programe, – hrdo prezrádza režisér Butko. – Považujem to za úspech, pretože pre mňa ako režiséra to bol hlavný cieľ pri výrobe filmu. Dostať ho do slovenských celoštátnych médií a priblížiť tak slovenským divákom prirodzený a nestrojený naturel, ako aj poetiku a „divadelnosť“ dolnozemských Slovákov.

Mišo

Mišo

Tretí, záverečný film víkendového podujatia v Petrovci, Mišo, by sme mohli zaradiť do kategórie „pre pamätníkov“. Hraný film Mišo, ktorý bol významným režisérom Jánom Makanom natočený v Petrovci roku 1985, predstavuje prvý (a zatiaľ posledný) dolnozemský hraný film v slovenčine.

– Mnohé postavy v tomto filme stvárnili aj herci Divadla VHV. Staršej generácii je film určite známy, ale verím, že bude atraktívny aj pre mladú generáciu. Nedeľný, záverečný večer filmového víkendu nám všetkým ponúkne unikátnu možnosť vychutnať si tento film na veľkom plátne pod otvoreným nebom, – pozýva Peter Serge Butko na tento zaujímavý víkend.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs