VIDOVDANSKÉ SLÁVNOSTI V MAGLIĆI: Kreativita ako hlavný motív podujatia

29.jún 2016

VIDOVDANSKÉ SLÁVNOSTI V MAGLIĆI: Kreativita ako hlavný motív podujatia

Vidovdan patrí medzi najväčšie cirkevné srbské sviatky, ktorý sa vždy oslavuje 28. júna. Významovo sa Vidovdanské slávnosti viažu o historickú udalosť z roku 1389, keď v chýrečnej Kosovskej bitke zahynulo knieža Lazar, čím sa stredoveký srbský štát pripojil k Osmanskej ríši.

Folkloristi KUS Đuru Jakšića (Foto: FB stránka KUS Đuru Jakšića)

Folkloristi KUS Đuru Jakšića (Foto: FB stránka KUS Đuru Jakšića)

Na túto udalosť si každoročne pripomínajú aj občania Maglića, keďže Vidovdan je aj dedinská oslava (slava). Tohto roku miestne slávnosti trvali až štyri dni, počas ktorých prebiehali rôzne cirkevné, kultúrne, zábavné a športové podujatia.

V dňoch 25. až 28. júna celá dedina spolu s hosťami žila ozajstným spolunažívaním, keďže sa všetky aktívne občianske združenia v čele s Radou Miestneho spoločenstva a tamojšou pravoslávnou cirkvou opäť dokázali zmobilizovať a ukázať svetu svoju súdržnosť v dôležitých dedinských veciach.

Vyvrcholením Vidovdanských slávností každoročne býva výročný koncert Kultúrno-umeleckého spolku Đuru Jakšića, ktorého aj detská, aj reprezentačná skupina v posledných rokoch patria medzi najúspešnejšie vo Vojvodine. Tak tomu bolo aj včera, keď sa ešte raz prezentovali kreatívna a umelecká zručnosť Maglićanov.

Kreatívna dielňa zoskupila veľa detí (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Kreatívna dielňa zoskupila veľa detí (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

V podstate celkové dedinské oslavy sa niesli v znamení kreativity, čo bolo zvlášť viditeľné v snahe združenia Mládež za lepší život, ktoré spolu so základnou školou a škôlkou zorganizovalo až tri podujatia venované najmladším občanom dediny.

– Členovia združenia vlastne pochopili, že kreativita, láska k umeniu a cit k spolupatričnosti sa rozvíja od útleho veku, – hovorí Jasmina Kovačevićová, jedna z hlavných iniciátoriek a organizátoriek podujatí pre deti počas Vidovdanských slávností.

Priateľstvo je najdôležitejšie na svete – odkaz divadelnej scénky počas Vidovdanu (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Priateľstvo je najdôležitejšie na svete – odkaz divadelnej scénky počas Vidovdanu (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

– Preto sme pre deti zorganizovali kreatívnu dielňu, počas ktorej viac ako 70 detí kreslilo, vyfarbovalo, ozdobovalo, kamarátilo sa. Okrem toho, deti a rodičia si mohli pozrieť divadelné predstavenie Priateľstvo bez chyby v predvedení novosadského štúdia pre animovanie a zábavu detí Željko Veseljko a v posledný deň Vidovdanu sa mohli zabávať s animátormi.

– Počas Vidovdanských slávností naše združenie vlastne už tretí rok za radom organizuje Vidovdan pre najmladších, – vysvetľuje Kovačevićová. – Cieľom tejto akcie je predovštekým jeden druh edukácie, povzdvihovania povedomia o ekológii, a to cez zábavu, čo sa deťom veľmi páči a nám pridáva vietor do chrbta, aby sme robili lepšie a viacej.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs