Asociácia médií o realizovanom a naplánovanom

30.jún 2016

Asociácia médií o realizovanom a naplánovanom

Pohľad na členov zhromaždenia Asociácie médií

Pohľad na členov zhromaždenia Asociácie médií

Súvaha dosiahnutého, rozbor súčasného a trasovanie budúceho. V takomto tematickom trojlístku prebiehalo v stredu večer v Belehrade Zhromaždenie Asociácie médií Srbska.

Hoci toto podnikateľské združenie, zároveň i nezisková organizácia, do rokovacieho programu zaradilo dve základné body: Schválenie finančnej správy na vlaňajšok ako i Správu o činnosti Správnej rady v období jún 2015 – jún 2016, ako aj formálny bod menom Verifikovanie členstva, podstata rozpravy sa skôr skoncentrovala na niektoré uplynulé skúsenosti, vzťahujúce sa na doterajšie účinkovanie v súbehových komisiách, prípad Belehradu, ako aj na poslanie, úlohy a predsavzatia budúce.

Dalila Ljubičićová a Zoran Sekulić

Dalila Ljubičićová a Zoran Sekulić

Obidve správy jednomyseľne dostali zelenú všetkých trinástich z dvadsať jedného člena zhromaždenia. Telegraficky ich obsah možno zahrnúť do konštatácie, že asociácia hospodárila skromne pozitívne a že si nadpolovičnú väčšinu príjmov zabezpečila z projektov a organizovania seminárov. Predseda jej Správnej rady  Zoran Sekulić podotkol, že v činnosti dominovali dve oblasti: zákonný rámec a regulatív, taktiež projekty a školenia z ktorých hlavným bol ten, týkajúci sa privatizácie médií – tri rozpravy a tri semináre – ktorý pochopiteľne prilákal najväčšiu pozornosť verejnosti.

Ako sa zapojiť do súbehov?

Ako sa zapojiť do súbehov?

Okrem prezentovania viacerých plánov a iniciatív pre budúcnosť, väčšinu debaty obsadili otázky vzťahujúce sa na možnosti a modusy budúcej  účasti členov asociácie v súbehových komisiách na lokálnej úrovni, ako aj dilemy súvisiace s vypracovaním novej mediálnej stratégie. V tom sa už tradične mešká a navyše všetko komplikuje rôznorodosť názorov na jej priority, spôsob prípravy,  aktérov… Jedným z nich sú aj národnostné rady, s ktorým tiež treba nastoliť účinnejší dialóg. A leto nielenže klope na dvere, ale ich už dokorán otvorilo…

                                                               Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs