Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

1.júl 2016

Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV poradí 5. schôdza Zhromaždenia obce Stará Pazova sa konala dnes a trvala viac ako štyri hodiny. Výborníci schválili úhrne 28 bodov.

V rozprave o doplnkoch a výmenách rokovacieho programu Ana Pejovićová-Stankovićová, z výborníckej skupiny Voľba pre našu obec, zdôvodnila svoj návrh aj za rečníckou tribúnou, aby Obec Stará Pazova podala žiadosť republikovému Fondu pre zdravotné poistenie na otvorenie dvoch okienkových miestností v Novej Pazove a v sídlisku Bánovce – Dunav na overenie lekárskych odporučení.

Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý sa so svojim zástupcom Milanom Bearom zúčastnil prvej časti zasadnutia, tento návrh ohodnotil „ako politikárstvo a podvod občanov“. Okrem iného povedal, že práve dnes v popoludňajších hodinách je naplánované podpisovanie zmluvy s Erste bankou o kúpe podnikateľského priestoru v Starej Pazove, do ktorých premiestnia práve filiálky Fondu PIO a Fondu pre zdravotné poistenie.

Vymenovanie bývalého riaditeľa Direkcie pre výstavbu Obce Stará Pazova Nedeljka Kovačevića (demisiu na túto funkciu podal 29. júna) za riaditeľa Správy pre kapitálne vklady APV Radinović považoval za veľkú odmenu tomuto obecnému podniku za doterajšiu dobrú prácu a realizované početné hodnotné investície. Namiesto N. Kovačevića za úradujúceho riaditeľa direkcie vymenovali Milana Mladenovića, ekonóma zo Starej Pazovy. Prvého júlového dňa výborníci staropazovského lokálneho parlamentu väčšinou hlasov schválili výmeny a doplnky programu hospodárenia s finančným plánom na rok 2016 verejných podnikov Vodovod a kanalizácia a Toplana. Schválili aj personálne zmeny v správnych radách DZ Dr. Jovana Jovanovića Zmaja a Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs