Festival Šajkaši hosťoval v Kysáči

2.júl 2016

Festival Šajkaši hosťoval v Kysáči

DSCF0014

Hostia z Bulharska

Účastníci 4. Medzinárodného festivalu folklóru Šajkaši včera hosťovali v Kysáči. Festival prebieha od 29. júna. do 4. júla v Kaći a organizuje ho tamojší KUS Svätého Savu.

DSCF0020

Tanečníčky z Bieloruska

V rámci festivalu tohto roku vystupujú kvalitné a vo svete známe súbory z Ruska, Mexika, Grécka, Bulharska a Bieloruska.

Kysáčske obecenstvo si hostí festivalu pozrelo vďaka iniciatíve organizátorov z Kaću, aby festival prebiehal vo viacerých prostrediach a prispel k zveľadeniu kvality kultúrneho života Nového Sadu a okolia.

S temperamentnými tancami, okrem hosťujúcich súborov zo spomenutých krajín, vystúpili i FS Vreteno KC Kysáč a hostitelia KUS Svätého Sávu z Kaću. Zaspievali i členky Speváckej skupiny AKUS Sonje Marinkovićovej. Obecenstvo so záujmom sledovalo kvalitné vystúpenia a výkony tanečníkov a nešetrilo dlane, ale ich odmenilo potleskami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krojovaný sprievod Kysáčom

 

Predtým, než zatancovali a zaspievali na javisku Kultúrneho centra, účastníci predefilovali kysáčskou Širokou ulicou od ZŠ Ľudovíta Štúra po KC.

Hostiteľom 4. Medzinárodného festivalu folklóru Šajkaši v Kysáči bol KUŠS Branka Radičevića. O priebeh hosťovania sa okrem nich postarali a pričinili Miestne spoločenstvo, Kultúrne centrum, miestne spolky, združenia a organizácie.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs