NOVÝ SAD: Zvolili staronového primátora

2.júl 2016

NOVÝ SAD: Zvolili staronového primátora

SRD_8016

Miloš Vučević

Na včerajšom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad za primátora znovu zvolili Miloša Vučevića a vymenovali aj členov Mestskej rady.

Staronového primátora výborníci zvolili väčšinou hlasou. Jeho zástupcom sa stal Srđan Kružević.

V 11-člennej Mestskej rade Nový Sad sú niektorí doterajší, ale aj noví členovia.

Za oblasť financovia zvolili Aleksandru Radakovú, za oblasť dopravy Aleksandra Kravića, za oblasť športu a mládeže Ognjena Cvjetićanina, za oblasť sociálnych otázok a starostlivosť o rodinu a deti Tihomira Nikolića, za oblasť komunálnych činností Vladimira Stojkovića, za oblasť urbanizmu a ochrany životného prostredia Miru Radenovićovú, za oblasť zdravotníctva prof. Dr. Zoltana Horvata, za oblasť vzdelávania Mr. Vladimira Jelića, za oblasť hospodárstva Milorada Radojevića, za oblasť správy a predpisov Milana Đurića a za oblasť kultúry Dalibora Rožića.

Včera zvolili aj predsedu, členov a tajomníka Mestskej volebnej komisie. V dôsledku toho, že niektorí výborníci dali demisie, respektíve postúpili na nové funkcie alebo do Mestskej rady, potvrdili mandáty viacerým novým výborníkom.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs