V DULOVCIACH: Padinská Holubička a selenčský Orchestrík

3.júl 2016

V DULOVCIACH: Padinská Holubička a selenčský Orchestrík

Momentka zo spoločného vystúpenia súborov v gálakoncerte

Momentka zo spoločného vystúpenia súborov v gálakoncerte

Počas prvých dvoch júlových dní na Slovensku v dedine Dulovce sa uskutočnili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávností Dulovce 2016, ktorých  sa zúčastnili aj členovia Detského folklórneho súboru Holubička z Padiny a Orchestrík Základnej školy Jána Kollára zo Selenče.

V sobotu večer 2. júla galaprogramom vyvrcholil jubilejný XX. ročník Južnoslovenských slávností, na ktorom sa uskutočnila prehliadka krojov, tancov, piesní a slovenskej ľudovej hudby v prednese súborov zo Slovenska: Matičiarik z Banskej Bystrice, Čečinka z Bratislavy, Lúčik z Duloviec, Rosnička z Hurbanova a Dunajíček z Komárna, a zahraničných súborov SKUS Ivana Brníka Slováka z Jelisavca (Chorvátsko), FS Domovina z Windsora (Kanada), FS Sálašan z Nadlaku (Rumunsko), DFS Limborka a FS Limbora z Prahy (Česká republika) a padinská Holubička, vedená Annou Halajovou, choreografkou a selenčský Orchestrík ZŠ Jána Kollára pod taktovkou PaedDr. Juraja Súdiho. Zájazd oboch súborov podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Malí Padinčania Na hajšovkách

Malí Padinčania Na hajšovkách

Po slávnostnom prijatí hostí a zástupcov súborov u Štefana Caletku, starostu dediny Dulovce a krojovaného sprievodu obcou, na letnom javisku v areáli Základnej školy Dulovce sa pokračovalo vo vystúpeniach jednotlivých súborov, ktoré začali v predchádzajúci deň programom Poslali ma naši k vašim… Sviatok piesne, hudby a tanca v Dulovciach svojou prítomnosťou zveličili početní hostia, medzi ktorými bol aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  Martin Tkáč, predseda Matice slovenskej na Slovensku, Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a iní.

Splet slovenských ľudových piesní Sedí sokol...v prednese selenčského Orchestríka

Zmes slovenských ľudových piesní Sedí sokol… v prednese selenčského Orchestríka

Sprievodným programom počas Južnoslovenských slávností v Dulovciach, ktoré zorganizovali dedina Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a ZŠ Dulovce a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, boli tradičné remeslá a tvorivé dielne ľudových umelcov zo Slovenska.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs