Náklady na platy a dôchodky naďalej neúmerné našej ekonomickej sile

26.jún 2016

Náklady na platy a dôchodky naďalej neúmerné našej ekonomickej sile

Doterajšia podpredsedníčka vlády Kori Udovički mala neľahkú úlohu redukovať počet zamestnaných v štátnej správe

Doterajšia podpredsedníčka vlády Kori Udovički mala neľahkú úlohu redukovať počet zamestnaných v štátnej správe

Začiatkom júna sa všetko zdalo byť oveľa krajšie. Údaje o tom, že najdôležitejšie ekonomické ukazovatele, akým sú priemyselná výroba, export a investície stúpajú, mnohým optimistom poslúžili ako zámienka kvitovať, že nastupujú krajšie, menej reštriktívne dni.

Dobrá fiškálna konsolidácia vrátane nižšieho rozpočtového deficitu  akosi zatienila pretrvávajúce problémy, vzťahujúce sa na otázky prestavby štruktúry podnikov, počet zamestnaných vo verejnom úseku, vôbec štrukturálne reformné zmeny, na ktorých Medzinárodný menový fond (MMF) už dlhšie trvá.

No MMF by nebol tým čím je, keby nezostal pri opatreniach, ktoré označuje za východiskové. Inými slovami, jeho misia počas nedávneho júnového pobytu v Belehrade naďalej skloňovala zotrvanie platov a dôchodkov na terajšej úrovni tak v tomto, ako aj v roku 2017, redukovanie počtu zamestnaných v štátnom úseku, no i niektoré iné zmeny, týkajúce sa napríklad elektrohospodárstva. Konkrétne, ide o zvýšenie ceny prúdu ešte raz v tomto roku, zmenšenie počtu zamestnaných v ňom – najmenej o tisíc osôb – či nájdenie strategického partnera pre uvedený verejný podnik.

Nie je len MMF zástancom výrazných úspor. Aj členovia Fiškálnej rady sa nazdávajú, že sú náklady na platy a dôchodky naďalej neúmerné našej ekonomickej sile a možnostiam, vyvodzujúc z toho záver, že by mali zostať zmrazené dokonca ešte aj v roku 2018.

Najvýznamnejší infraštruktúrny projekt: nový Žeželjov most

Najvýznamnejší infraštruktúrny projekt: nový Žeželjov most

Vcelku možno povedať, že misia MMF prišla, pobudla, potľapkala nás po pleci a odišla s tým, čo hlásala i predtým. V záujme akejsi zlatej strednej cesty kvitovala, že sú výsledky dobré, menovite export a investície, ako i inflácia, ktorá zostala nízka, a že teraz je najväčšou skúškou zachovať tento trend.

V duchu toho korigovala odhad nášho ekonomického rastu z 1,8 ma 2, 5 percenta, oznamujúc, že sme úspešne zdolali štvrtú a piatu kontrolu v rámci aranžmánu z obozretnosti. Formálne, tieto revízie majú ešte potvrdiť riaditelia MMF o pár týždňov.

Zo všetkého uvedeného je jasné, že kľúčovými hospodárskymi úlohami pre nastupujúcu vládu, bude zachovať dosiahnuté, pokračovať v raste, zabezpečiť udržateľnosť fiškálneho napredovania, výrazne zmenšiť dlhy.

Povedané inými slovami, ide najmä o reformu štátnej správy, zveľadenie účinnosti verejného úseku, tiež reformu štátnych podnikov. Vôbec o širokú transformáciu, ktorá sa neobíde bez  ďalších obetí vo forme prepúšťaní v záujme vyššej účinnosti, menších nákladov a skvalitnenia služieb. A sú tu potrebné aj iné hlboké rezy. Nezostáva iné, než si na život so sporením  nadobro zvyknúť.

                                                          Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs