Obecný rozpočet bez deficitu

21.dec 2015

Obecný rozpočet bez deficitu

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE ALIBUNÁR

Predseda obce Predrag Belić mieni, že rozpočet je reálny a úsporný

Predseda obce Predrag Belić mieni, že rozpočet je reálny a úsporný

Výborníci Zhromaždenia obce Alibunár na dnešnom zasadnutí rozhodli, že táto juhobanátska obec v roku 2016 bude nakladať rozpočtom v sume 769,9 milióna dinárov, čo je o bezmála 50 miliónov menej v porovnaní s rokom, ktorý sa chýli ku koncu.

Predseda obce Predrag Belić zdôvodňujúc rozhodnutie o rozpočte okrem iného uviedol, že takto utvorený rozpočet je maximálne racionálny a ukážkou domáckeho správania sa aktuálnej obecnej moci, pri čom nebude ohrozené fungovanie používateľov rozpočtových prostriedkov.

– Zároveň sa nám podarilo zahrnúť všetky investičné a rozvojové segmenty. Myslím si, že rozpočet je reálny a po mnohých rokoch prvýkrát bez deficitu, – povedal Belić a poznamenal, že v uplynulom polroku, od kedy je koalícia SNS/SPS pri moci, lokálna samospráva ušetrila vyše 25 miliónov dinárov. Skutočnosť, že je rozpočet v druhom polroku konsolidovaný, podľa mienky predsedu Belića nasvedčuje aj fakt, že lokálna samospráva odstúpila od úveru, ktorý jej v sume 37 miliónov dinárov schválila Banca Intesa. Konečne vďaka takémuto správaniu na konci roka v obecnej pokladnici zostalo 62 miliónov dinárov.

Navrhnutý rozpočet výborníci vládnucej koalície schválili jednohlasne. Výborníci opozície, čiže Demokratickej strany, ho veľmi nekritizovali, ale sa pri hlasovaní buď zdržali, alebo vôbec nehlasovali.

V pokračovaní zasadnutia vládnuca väčšina schválila aj správu o realizácii obecného rozpočtu v roku 2015 a potom Zhromaždenie jednohlasne schválilo aj rozhodnutia týkajúce sa výstavby parku veterných generátorov na území obce Alibunár. Na záver zasadnutia  zvolili aj novú obecnú volebnú komisiu.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs