Späť na domovskú stránku

Tag "Zhromaždenie obce"

NA ZASADNUTÍ ZO ALIBUNÁR: Absolvovali 40 bodov za pol hodiny

NA ZASADNUTÍ ZO ALIBUNÁR: Absolvovali 40 bodov za pol hodiny

🕔14. okt 2019

Obecné zhromaždenia dávno prestali byť miestom, ktoré opozičné strany využívajú na to aby kritizovali prácu vládnucej strany, či koalície. Aspoň je tomu tak v malých obciach. Tak je tomu aj v Alibunári, kde na zasadnutia lokálneho parlamentu chodia výlučne výborníci vládnucej koalície

Čitať viac
Schválili nositeľov obecných cien a uznaní

Schválili nositeľov obecných cien a uznaní

🕔12. okt 2019

V poradí okrúhla 30. schôdza báčskopetrovského lokálneho parlamentu bola včera podvečer a trvala iba niečo vyše hodiny. Usporiadaná bola v ústrety osláv Dňa obce a pri tej príležitosti aj slávnostného zasadnutia Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré tohto roku bude v utorok 15. októbra v Hložanoch. Práve

Čitať viac
O plate pomocníka predsedu obce

O plate pomocníka predsedu obce

🕔21. aug 2019

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE PLANDIŠTE Na rokovacom programe dnešného zasadnutia Zhromaždenia obce Plandište boli iba tri body rokovacieho programu – schválenie zápisnice z minulého zasadnutia, Návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch platov, príplatkov a iných príjmov zvolených, vymenovaných a postavených osôb v obci. Zasadnutie, na ktorom bolo

Čitať viac
ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE ALIBUNÁR

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE ALIBUNÁR

🕔23. okt 2018

Ústrednou témou 26. zasadnutia Zhromaždenia obce Alibunár v pondelok 22. októbra bol druhý tohtoročný opravný rozpočet. Trochu nečakane pred začiatkom rozoberania rokovacieho programu predseda obce Dušan Dakić informoval, že oficiálne preberanie povinností nového od bývalého predsedu obce neprebiehalo celkom podľa predpisov. Upozornil

Čitať viac
Stará Pazova: Proti prevádzke na ničenie medicínskeho odpadu

Stará Pazova: Proti prevádzke na ničenie medicínskeho odpadu

🕔27. sep 2018

Výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova na včerajšom zasadnutí jednohlasne boli proti výstavbe prevádzky na uskladňovanie a termický tretmán medicínskeho odpadu na katastrálnej parcele číslo 4.874 katastrálnej obce Stará Pazova „majúc na zreteli obavy občanov a hospodárskych subjektov o zdravie ľudí

Čitať viac
Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

🕔31. jan 2018

Na prvom tohtoročnom zasadnutí staropazovského lokalného parlamentu, ktoré sa konalo včera vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy, výborníci prerokovali 12 bodov rokovacieho programu. Takmer bez väčších rozpráv, na tomto 24. zasadnutí, schválené boli všetky navrhnuté rozhodnutia a riešenia z rokovacieho programu. Dôležitejším

Čitať viac
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC: Kosť v hrdle – volebná komisia

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC: Kosť v hrdle – volebná komisia

🕔25. mar 2016

Tridsiate štvrté zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec po urýchlenom konaní bolo zvolané a aj uskutočnené v utorok 22. marca 2016. O 19. hodine večer z celkového počtu 31 členov zasadnutia lokálneho zastupiteľstva sa zúčastnilo 25 členov. Pred oficiálnym začiatkom zasadnutia prítomní v

Čitať viac
Rozpočet obce Báčska Palanka prijali, rozpory neutajili

Rozpočet obce Báčska Palanka prijali, rozpory neutajili

🕔28. dec 2015

Predpokladaný rozpočet Báčskopalanskej obce na rok 2016 je 1 463 803 000,00 dinárov, čo je o 38,5 milióna viacej od sumy zaplánovanej na rok 2015. Takto rozhodli výborníci na 35. schôdzi Zhromaždenia obce Báčska Palanka vo štvrtok 24. decembra, keď z celkove 53

Čitať viac
Obecný rozpočet bez deficitu

Obecný rozpočet bez deficitu

🕔21. dec 2015

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE ALIBUNÁR Výborníci Zhromaždenia obce Alibunár na dnešnom zasadnutí rozhodli, že táto juhobanátska obec v roku 2016 bude nakladať rozpočtom v sume 769,9 milióna dinárov, čo je o bezmála 50 miliónov menej v porovnaní s rokom, ktorý sa chýli ku

Čitať viac
Zo zasadnutia staropazovského lokálneho parlamentu

Zo zasadnutia staropazovského lokálneho parlamentu

🕔27. nov 2015

V Starej Pazove sa včera konalo 36. zasadnutie Zhromaždenia obce. Výborníci prerokovali a schválili 28 bodov rokovacieho programu a tento raz dominovali opravné rozpočty finančných plánov všetkých miestnych spoločenstiev na území Staropazovskej obce a niektorých verejných podnikov a ustanovizní na

Čitať viac