Stará Pazova: Proti prevádzke na ničenie medicínskeho odpadu

27.sep 2018

Stará Pazova: Proti prevádzke na ničenie medicínskeho odpadu

Výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova na včerajšom zasadnutí jednohlasne boli proti výstavbe prevádzky na uskladňovanie a termický tretmán medicínskeho odpadu na katastrálnej parcele číslo 4.874 katastrálnej obce Stará Pazova „majúc na zreteli obavy občanov a hospodárskych subjektov o zdravie ľudí a ochranu životného prostredia“.

Tento uzáver na základe Správy Oddelenia pre urbanizmus a výstavbu navrhla Obecná rada a na samotnom zasadnutí lokálneho parlamentu viac o tejto téme hovoril Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova.

Vysvetlil, že ide o rekonštrukciu jestvujúceho objektu za čo povolenie dávajú pokrajinské orgány. „My sme od samotného začiatku boli proti tejto rekonštrukcii, ktorou by bola vystavaná nová prevádzka na tretmán medicínskeho odpadu, ale nie je v našej kompetencii rozhodnutie  a preto sme požiadali aj o mienku Zhromaždenia obce, ako najvyššieho orgánu lokálnej moci“. Všetci prítomní výborníci – tak pozície ako aj opozície jednohlasne schválili uvedený uzáver.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs