Dvojdňový veľtrh hospodárstva v Starej Pazove

28.sep 2018

Dvojdňový veľtrh hospodárstva v Starej Pazove

Včera a dnes v komplexe Športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove prebieha 12. Regionálny veľtrh hospodárstva v organizácii Obce Stará Pazova a Hospodárskej komory Srbska – Regionálnej hospodárskej komory Sriemskeho správneho obvodu.

Veľtrh včera za prítomnosti početných hostí slávnostne otvoril Pavle Počuč, zástupca pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo a turistiku.

Na veľtrhu sa zúčastňujú okolo 150. vystavovatelia z našej krajiny a zo zahraničia. Ich výstavné programy sa vzťahujú na oblasti spracovania dreva, chemického priemyslu, IT výbavy, mechanizácie, turizmu, poľnohospodárstva…

V rámci sprievodných podujatí organizujú i početné prezentácie, stretnutia podnikateľov, odborné prednášky. Dnes azda najzaujímavejší bol veľtrh zamestnávania kde 20 zahraničných a domácich spoločností potrebovalo okolo 300 robotníkov, hlavne remeselníckych povolaní.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs