Odborné stretnutie pre vychovávateľov v PU Včielka v Petrovci

29.sep 2018

Odborné stretnutie pre vychovávateľov v PU Včielka v Petrovci

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny dnes usporiadalo seminár na tému: Rozvoj vizuo-motorickej koordinácie prostredníctvom hier v makro a mikro priestore. Dielní sa zúčastnilo zo 50 vychovávateliek z 11 prostredí z územia Vojvodiny.

Predsedníčka Združenia vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny Božena Levárska privítala všetky účastníčky stretnutia v PU Včielka, tiež lektorku seminára docentku Barborku Kováčovú z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity z Ružomberku zo Slovenska a podpredsedníčku Výboru pre vzdelávanie NRSNM Tatianu Naďovú, ktorá sa úvodom stretnutia prihovorila prítomným a popriala im úspešnú prácu počas realizácie odborného stretnutia. Počas seminára spracovali niekoľko tém: rozvoj vizuo-motoriky v makro a mikro priestore, pracovalo sa tiež s textom a s knihou – biblioterapia. Ďalšou časťou seminára bolo spracovanie projektového plánovania a práca spôsobom projektov.

Vychovávateľky si zo seminára odniesli užitočné nové poznatky, ktoré budú môcť hneď uplatniť vo svojej praxi.

Odborné stretnutie v Petrovci podporili Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné

spoločenstvá a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Účastníčkam dielní rozdelili pri tejto príležitosti knihy a časopisy z grantov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, Slovenská republika.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs