Schválili nositeľov obecných cien a uznaní

12.okt 2019

Schválili nositeľov obecných cien a uznaní

V poradí okrúhla 30. schôdza báčskopetrovského lokálneho parlamentu bola včera podvečer a trvala iba niečo vyše hodiny. Usporiadaná bola v ústrety osláv Dňa obce a pri tej príležitosti aj slávnostného zasadnutia Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré tohto roku bude v utorok 15. októbra v Hložanoch. Práve preto ústrednou témou rozpravy výborníkov boli obecné ceny a uznania, ktoré v ten deň budú udelené.

V súvise s udelením Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2019 sa rozprúdila horúca rozprava. Predseda zhromaždenia Ján Šuľan na začiatku vysvetlil, že na zasadnutí komisie, ktorá schvaľuje obecné ceny a uznania prišlo k nečakanému zvratu, lebo všetky návrhy, ktoré komisia prijala v stanovenej lehote odrazu akoby neboli dôležité a komisia chcela schváliť návrh, ktorý v ten deň podala Matica slovenská v Srbsku, ktorá na toto najvyššie obecné uznanie navrhla Dr. Annu Boldockú-Ilićovú, riaditeľku Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec. O ostatných kandidátoch sa ani na zasadnutí komisie nerozhodovalo, ako potvrdil predseda Šuľan. Obecná rada Obce Báčsky Petrovec podala Zhromaždeniu obce dva amendementy. Prvý bol ten, aby sa Cena Obce Báčsky Petrovec dostala Dr. Danielovi Chorvátovi dlhoročnému zdravotnému a spoločenskému pracovníkovi z B. Petrovca. Druhý dodatočný amandement OR sa vzťahoval na Obecné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2019. Toto uznanie navrhla udeliť okrem Miluške Anušjakovej-Majerovej aj posthumne Jánovi Pavlisovi – Účovi.

V mene členov Slovenskej strany sa slova ujal výborník Zdeno Diviak, ktorý vyhlásil, že sa s takýmto návrhom nezhodujú a preto dvaja výborníci tejto strany demonštratívne opustili zasadnutie ZO pokiaľ sa tento bod rokovania neukončí. V diskusii sa hovorilo o tom, že takýmto spôsobom  sa znehodnocujú tieto najvyššie obecné ocenenia a že treba zmeniť komisiu, ktorá nerobí dobre svoju prácu.

Predseda Šuľan dodatočne vysvetlil, že všetky návrhy na obecné ocenenia boli dodané včas okrem tohto spomínaného MSS, ktorá navrhla Annu Boldockú-Ilićovú. A tak podotkol, že z technických dôvodov tento návrh nemôže byť schválený, lebo nebol podaný včas, ale na samotnom zasadnutí komisie. Predseda Obce B. Petrovec Srđan Simić povedal, že Cenu Obce Báčsky Petrovec má dostať Dr. Daniel Chorvát, ktorý si ju plne zaslúžil za svoju dlhoročnú obetavú zdravotnú a spoločenskú prácu. Podľa neho cenu netreba odovzdávať terajším riaditeľom ustanovizní a inštitúcií, ktorým je zakladateľ obec, lebo to je politizácia.

Po hlasovaní jednohlasne bolo schválené, aby nositeľom  Ceny Obce Báčsky Petrovec za rok 2019 bol Dr. Daniel Chorvát, lekár vo výslužbe.

Keď ide o udelenie Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2019 navrhnutá bola Miluška Anušjaková-Majerová z Petrovca a Obecná rada Obce Báčsky Petrovec podala amendement zhromaždeniu, aby sa toto uznanie posthumne udelilo aj Jánovi Pavlisovi Účovi, tiež z Petrovca. Výborníci tento amendement OR schválili. Takže Osobitné verejné uznanie udelia Miluške Anušjakovej-Majerovej a posthumne Jánovi Pavlisovi – Účovi, obom z Petrovca. Na Športové uznanie Obce Báčsky Petrovec za rok 2018 komisia schválila návrh, aby jej nositeľom bol Miloš Savić, atléta, štátny rekordér, člen štátnej reprezentácie a kandidát na nasledovné Olympijské hry v Tokiu, pôvodom z Maglića, žijúci v Kanade. Tento návrh zhromaždenie schválilo jednohlasne.

Na tomto zasadnutí bol schválený aj zánik mandátu členov doterajšej Obecnej rady rodičov obce Báčsky Petrovec pre školský rok 2018/2019  a vymenovanie novej. Tiež odvolali doterajšie dve členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, ktorým deti skončili stredoškolské školenie a na ich miesta vymenovali dve nové členky: Janu Kopčokovú-Gániovú a Annu Agarskú.

V poslednom bode schôdze sa venovali výborníckym otázkam a otázke prečo výborníci málokedy dostanú odpoveď na svoje položené otázky na zhromaždení. Výborníci sa v rámci otázok dotkli aj redakčnej politiky týždenníka Hlas ľudu v poslednej dobe a tiež aj zmien vo vedení Miestneho spoločenstva Hložany.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs