Pestrý Detský týždeň v kulpínskej škole

12.okt 2019

Pestrý Detský týždeň v kulpínskej škole

V znamení 30 rokov Konvencie o právach dieťaťa sa niesol tohtoročný Detský týždeň na školách a v škôlkach. Tak bolo aj v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Ako nám vysvetlila vedúca Detského zväzu školy učiteľka Danuška Galádiková mottom tohtoročného Detského týždňa bolo: Aby si dieťa ľahko užilo každé právo (Da pravo svako – dete uživa lako).

V kulpínskej škole od pondelka 7. do piatka 13. októbra mali rad aktivít. V nižších ročníkoch mali deti na programe bábkové divadielko Tri prasiatka a tiež prijímali prvákov do Detského zväzu a odovzdávali im odznaky a uvítanky. V spolupráci s Muzeálnym komplexom v Kulpíne a jeho kustódkou Draganou Vujaklijovou a v znamení okrúhleho výročia Konvencie o právach dieťaťa sa venovali vypisovaniu pekných slov na tričká zodpovedajúcimi farbami. Ako poznamenala vedúca sú to slová ako: Ďakujem, Nech sa páči, Dobré ráno, Dobrú chuť, Dobrú noc atď. Dielňu usporiadali vo vestibule základnej školy a vypísané tričká si deti vzali domov na pamiatku.

Všetky aktivity týždňa žiaci 1. až 4. ročníka robili spolu. Ďalšia aktivita bola vypracovanie stromu detských práv, ale tiež aj povinností, ktorý zostal krášliť priestory školy. Zaujímavou bola aj dielňa pomenovaná Nekaždodenná zelenina, keď si žiaci z domu priniesli zeleninu neobyčajných tvarov a potom ju dotvarovali. Napríklad ak sa zemiak podobal na myšku dorobili jej ušká, fúziky, noštek, očká a podobne. Tiež si priniesli aj tekvice rôznych tvarov z čoho si urobili výstavu.

Potom deti spracovali na papier aj tému jeseň rôznymi technikami. Z tých prác si tiež urobili výstavu v škole. V posledný deň Detského týždňa si naplánovali prechádzku Kulpínom. Spoločná prechádzka mala za cieľ aby, deti spoznávali hospodárske, kultúrne a aj iné objekty vo svojej dedine a tiež sa rozprávali s učiteľmi o tom aké združenia v Kulpíne pôsobia. Jedna časť dňa bola tiež venovaná športovým aktivitám.

Aj vyššie ročníky sa zapojili

Riaditeľka školy Jovanka Zimová dodala: ”Žiaci vyšších ročníkov spracovali na slovenčine projekt: Povedz mi, bol si na povale?, ktorý mala na starosti profesorka slovenčiny Tatiana Mitićová so žiakmi 6. ročníka. Tiež v rámci Detského týždňa realizovali vedomostný kvíz Vedomosti a umenie z jazykov a tiež aj zemepisu, dejepisu, matematiky, výtvarnej a hudobnej kultúry atď. Modernizácia nám priniesla aj spočitovanie bodov počas kvízu za pomoci tzv. mikro bytov, teda vyspelej informatickej techniky, ktorú sme použili vo viacerých aktivitách Detského týždňa. Tiež jeden deň mali starší žiaci aj súťaž na dopravnom polygóne, ktorý vypracoval profesor informatiky Dušan Petráš, potom šachový turnaj a žiaci piateho ročníka mali projektovú výučbu v rámci hudobnej kultúry na tému: Hudobné nástroje s recyklovaného materiálu. Teda pre každého niečo počas Detského týždňa“.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs