DETSKÝ TÝŽDEŇ V PETROVCI: Aby každé právo dieťa užívalo hravo

12.okt 2019

DETSKÝ TÝŽDEŇ V PETROVCI: Aby každé právo dieťa užívalo hravo

Nielen školáci, ale aj škôlkari v Báčskom Petrovci v rámci Detského týždňa, ktorý tohto roka trval od 7. do 11. októbra, mali primerané programy, na ktoré sa tešili a na niektorých spolu s ich rodičmi.

Škôlkari a vychovávateľky v Predškolskej ustanovizni Včielka, ako aj žiaci a učitelia Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci pre deti a žiakov prichystali početné podujatia, ktoré mali možnosť spoznať aj širšie prostredie a viaceré inštitúcie.

Heslom tohtoročného Detského týždňa bolo Aby každé právo dieťa užívalo hravo.

Toto každoročné podujatie je aj príležitosťou, kedy v škole do Detského zväzu prijímajú nových členov – prváčikov.

Počas minulého týždňa okoloidúci mohli vidieť organizované zástupy detí mašírovať cez stred Petrovca. Vtedy totiž organizovane navštevovali viaceré punkty.

Jedni mali namierené do knižnice, iní do galérií, Spolku petrovských žien, najstaršieho domu, budovy lokálnej samosprávy, gymnázia, kostola a iných ustanovizní. Bola to príležitosť pre nich dozvedieť sa čosi viac aké sú to miesta.

Od pondelka do piatka školáci mali naplánované rozličné aktivity. Pondelok bol vyhradený pre šport. Hrali sa rôzne detské hry, medzi štyrmi ohňami a futbal. Utorok bol deň pre hru, kreslenie farebnými kriedami a dielne. Streda bola dňom návštevvo štvrtok boli bližšie k umeniu a modelovali jesenné plody z plastelínu.

Vyvrcholením detského týždňa je piatok. Škôlkari predpoludním na námestí Slobody pred pomníkom defilovali ako na skutočnej maškarnej zábavežiaci poobede na školských ihriskách v rámci jarmočného dňa sa tešili na Detský jarmok a neskoršie v športovej hale aj na súťaž v Speed cubingu.

Aj tohto roku najrušnejšie bolo na jarmoku pri predaji a kúpe maškŕt, hračiek a iných drobností. Žiakov a ich najbližších bolo tam ako v mravenisku a všetci z toho jarmoku mali veľkú radosť.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs