ZDRUŽENIE PETROVSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCOV: Aj umelecká kolónia, aj publikácia

12.okt 2019

ZDRUŽENIE PETROVSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCOV: Aj umelecká kolónia, aj publikácia

Výtvarnej kolónie maliarov amatérov Vojvodiny v Báčskom Petrovci dnes predpoludním a poobede sa zúčastnilo viac ako 30 umelcov nielen z domáceho, ale aj z iných prostredí vo Vojvodine.

Ide o ďalšiu kolóniu, ktorú zorganizovalo Združenie petrovských výtvarných umelcov. Už aj preto, že radi kreslia. A radi sa pritom medzi sebou navzájom povzbudzujú. A sú si radšej, keď môžu pôsobiť nielen ako domáca hŕstka snaživcov. Preto si medzi seba povolali podobne zmýšľajúcich tvorivých umelcov aj z iných prostredí.

Od rána si v Parku Zuzky Medveďovej účastníci kolónie rozprestreli svoje podstavce a rozložili umelecké náčinie a dali sa do práce. Pritom tento čas využili aj na bližšie zoznamovanie sa s prácou a nápadmi iných umelcov.

Pri tejto príležitosti aktivisti ZPVU v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec nainštalovali aj výstavu detských prác. Tie nádejní budúci maliari nakreslili počas detského výtvarného tábora v máji, keď trvali Dni Petrovca. Výstavu pomenovali Deti – deťom a bolo si ju možno obzrieť počas detského týždňa od 1. októbra. Výstava potrvá do 15. októbra.

Slovník

Ďalšou udalosťou, pri ktorej nás dnes umelci pozvali medzi seba, bola aj premiéra knižočky Krátky biograficky slovník členov Združenia petrovských výtvarných umelcov v Báčskom Petrovci (2009 – 2019). Už zo samotného pomenovania publikácie možno vydedukovať, že vznikla pri príležitosti desaťročnej nepretržitej práce tohto združenia.

Základné údaje o knihe prítomným na jej prvom verejnom predstavovaní predniesla Hana Tanciková.

Vladimíra Valentíka, ktorý v knihe má aj text o výtvarnom živote v Petrovci, tiež oslovili, aby sa prihovoril. A aby bližšie ozrejmil takýto počin biografického zviditeľňovania sa umelcov, členov ZPVU.

Aby nezostalo iba na suchopárnych slovách, svojim spevom prezentáciu spestrili členovia Komorného zboru Musica viva v čele s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou.

Záverom zostavovateľke knihy Anne Legíňovej, ako aj predstaviteľom viacerých inštitúcií a ustanovizní predsedníčka ZPVU Mária Struhárová a podpredseda Savo Spremo odovzdali výtlačky tejto novej publikácie. V mene združenia, ale i Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako člen VV poverený oblasťou kultúry sa prihovoril aj Ján Makan.

V knihe Krátky biograficky slovník členov Združenia petrovských výtvarných umelcov v Báčskom Petrovci (2009 – 2019) je nielen základnými biografickými údajmi, ale aj reprodukciou vlastnej umeleckej práce, zachytených 57 umelcov členov petrovského umeleckého združenia. Ich práce nafotografoval Ondrej Benka. V pokračovaní na záver knihy je uvedený aj zoznam ďalších členov a podporujúcich členov. Ako aj menoslov kolegov, ktorí medzičasom opustili tento svet.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs