V KOVAČICI: Rozspievané klenoty 1.časť (vyššie ročníky)

14.okt 2019

V KOVAČICI: Rozspievané klenoty 1.časť (vyššie ročníky)

Včera 13. októbra v Kovačici, v rámci 27.ročníka Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí –Rozspievané klenoty I. kvalifikačná časť, spievalo šesnásť mladých spevákov, žiakov vyšších ročníkov Základnej školy Mladých pokolení.

V druhej súťažnej časti festivalu v sieni Domu kultúry 3. októbra vystúpili tieto kovačické klenoty vyšších ročníkov: Ivana Stvorcová, Vivien Feketyová, Viktor Brngár, Anastásia Poliaková, Katarína Válovcová, Luka Stojković, Ladislav Veňarský, Maja Veňarská, Gabriela Kopčoková, Hana Barcová, Michaela Lomenová, Damian Veňarský, Marína Benková, Anna Ďurišová, Jaroslava Cicková, Tina Vesteková.

Každý účastník predniesol po dve slovenské ľudové piesne, ktoré ich nacvičil Pavel Tomáš st. učiteľ hudby. Odborná porota, ktorá pracovala v rovnakom zložení ako aj deň predtým, rozhodla, aby vo finálovej časti Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní Kovačicu predstavili aj žiačky vyšších ročníkov Marína Benková (7.ročník) a Anna Ďurišová (8. ročník).

Program moderovali žiaci Ema ČížikováStanislav Suchánek.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs