NA ZASADNUTÍ ZO ALIBUNÁR: Absolvovali 40 bodov za pol hodiny

14.okt 2019

NA ZASADNUTÍ ZO ALIBUNÁR: Absolvovali 40 bodov za pol hodiny

Obecné zhromaždenia dávno prestali byť miestom, ktoré opozičné strany využívajú na to aby kritizovali prácu vládnucej strany, či koalície. Aspoň je tomu tak v malých obciach. Tak je tomu aj v Alibunári, kde na zasadnutia lokálneho parlamentu chodia výlučne výborníci vládnucej koalície SNS-SPS-LSV kým výborníci opozície na zasadnutia nechodia. Nuž a keď je tomu už raz tak aj rozhodnutia sa schvaľujú jednohlasne a bez mnoho „zbytočných“ rečí.

Vládnuca koalícia bez dilemy jednoznačne o všetkých dokumentoch

Aj v pondelok 14. októbra na 32. zasadnutí lokálneho parlamentu výborníci za pol hodiny absolvovali 38 bodov rokovacieho programu. Najprv schválili program ochrany, úpravy a používania štátnej poľnohospodárskej pôdy na území obce na rok 2019. Predseda tejto komisie Zoran Stojiljković na úvod vyjadril svoje uspokojenie nad tým, ako sa uskutočnil program na rok 2018 a konštatoval, že v tejto oblasti sa významne pokročilo, a že je vlani prenajaté rekordných 6 356 hektárov, čiže 61 percent z celkových 10 732 hektárov. Zároveň konštatoval že v susedných obciach Pančevo a Vršac prenajali omnoho menej pôdy.

„ Rozdiel medzi prenajatou a neprenajatou pôdou tvoria hlavne pasienky, ktoré skorej používali miestne spoločenstvá a určité výmery obrábacej pôdy, ktorú sa pokúsime týmto programom prenajať. Inak príjmy z prenájmu pôdy toho roku boli 82,3 miliónov dinárov z čoho sa do obecnej pokladnice vlialo 32,9 milióna dinárov“, povedal Z Stojiljković.

Ihneď po tomto dokumente výborníci schválili aj rozhodnutia o vykonávaní činnosti poskytovania služby verejného osvetlenia a činnosti zoochigiény. Tieto rozhodnutia, ktorými sú vlastne podrobnejšie upravené  oblasti poskytovania služieb verejného osvetlenia a zoohygieny budú podklad na zverovanie tých služieb špecializovaným podnikom.

Po zjednotenej rozprave, v ktorej nikto neúčinkoval výborníci jeden za druhým schvaľovali správy o vykonaných voľbách vo všetkých 11 miestnych spoločenstiev, ako aj štatúty všetkých MS na území tejto obce. Bez rozpravy prešla aj správa o uskutočnení programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy v roku 2018 a návrh na členov komisie na realizáciu programu v roku 2019. Zhromaždenie zvolilo aj členov Rady pre medzinacionálne vzťahy, v ktorej z radov Slovákov bude riaditeľka jánošíckej základnej školy Zuzana Halabrínová.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs