Zotrvávajú napriek ťažkostiam

14.okt 2019

Zotrvávajú napriek ťažkostiam

Aj toho roku hajdušickí ochotníci, členovia KUS Bratstvo v Hajdušici, v rámci dedinských osláv – pamiatky na posvätenie kostola v piatok 11. októbra usporiadali tradičný výročný koncert, ktorý sa toho roku niesol v znamení 210. výročia založenia dediny a príchodu Slovákov.

Ženská spevácka skupina s mladými posilami

Pripravili skromný program, v súlade s možnosťami, ale o to vzácnejší, lebo napriek ťažkej situácii dávajú vedieť o sebe. Zvlášť bola činná tanečná skupina, ktorá za posledné dva mesiace usilovne pracovala a pripravila tri choreografie Išla moja milá Kvetoslavy Mrdjovej, ktorú Hajdušičania zatancovali pred desiatimi rokmi na festivale Tancuj, tancuj v Hajdušici. Vtedy boli

Vladimír Hraško sa naplno venoval folklóru

početnejší a v piatok večer ju zatancovali iba tri páry, čo svedčí o ťažkej situácii v spolku. Zatancovali aj dve choreografie mladého choreografa Vladimira Hraška – Ešte sa nevydám z roku 2017 a Čí že si šuhajko z tohtoročného Festivalu.

Program spestrili aj členovia KUS Dukati

Okrem tanečníkov vystúpila aj ženská spevácka skupin a hosťami boli aj členovia KUS Dukati z neďalekej dediny Margita s dvomi choreografiami srbských tancov. Vladimír Hraško zaspieval zmes slovenských ľudových piesní z Jánošíka, ktoré sa naučil od svojej starej mamy Evy, pôvodom Jánošíčanky a žiaci základnej školy Aleksander Popović a Ivana Kalnáková zarecitovali básne po slovensky.

Najmladší príjemne prekvapili a ukázali, že KUS Bratstvo sa nemusí obávať o budúcnosť.

V programe mala účinkovať aj speváčka Tatiana Mamojková, iba že sa pre protesty taxikárov nemohla načas dostať von  z Belehradu a tak sa tento protest nepriamo odzrkadlil aj na program hajdušických ochotníkov.

Slávnostne bolo aj na nedeľných službách Božích v kostole, ktorými si pripomenuli 10. výročie posvätenia nového kostola. Kázal Slađan Daniel Srdić, farár jánošícky a administrátor hajdušického cirkevného zboru. Vystúpil aj cirkevný spevokol, ale aj tí najmladší, detská besiedka a pokonfirmačná mládež vyobliekaná do slovenských krojov. Okrem cirkevných piesní deti pod taktovkou Martiny Bujákovej nacvičili aj tanec Tancuj tancuj, ktorý po službách okoloidúcim spoluobčanom zatancovali v strede dediny. 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs