Večierok venovaný literatúre a liečivým bylinkám

17.okt 2019

Večierok venovaný literatúre a liečivým bylinkám

V utorok 15. októbra Združenie Etnodom Ženský kútik z Hložian usporiadalo večierok venovaný prezentácii knihy Z aromatického literárneho záhonu autorky Viery Benkovej.

V tradične upravenom etnodome prítomní hostia mali možnosť stráviť príjemný a nadovšetko aj poučný večer. Podujatie otvorila Viera Miškovicová, predsedníčka Spolku žien Slovenka z Hložian. Akcent dala na význam organizovania podujatí tohto typu v slovenských prostrediach. Večierok bol poznamenaný veľkou návštevnosťou a hostia vyjadrili záujem o častejšie organizovanie podobných podujatí.

Celkový koncept večera tvorilo pásmo literárnej tvorby, ale aj diskusie z oblasti ľudového liečiteľstva. Úryvky z najnovšej knihy Viery Benkovej prečítali Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Báčsky Petrovec, a Monika Bažaľová, novinárka Rádia Petrovec z Hložian. Po každom prečítanom úryvku nasledovala diskusia o liečivej rastline. Jednotlivé fakty špecifickým a zaujímavým spôsobom interpretovala autorka Viera Benková. Do diskusie sa zapájali aj všetci prítomní, ktorí hovorili o vlastných skúsenostiach s liečivými rastlinami.

Autorka podotkla, že táto kniha v žiadnom prípade nie je orientovaná proti zdravotníckemu priemyslu, ale kladie dôraz na liečivé rastliny, ktoré sa nachádzajú v našom okolí a nevieme ich využiť správnym spôsobom. S ľútosťou skonštatovala, že liečivé rastliny, ktoré sa mimochodom v minulosti pravidelne využívali, dnes ničíme najmä chemickými postrekmi.

Najnovšiu knihu Viery Benkovej Z aromatického literárneho záhonu by mali mať vo vlastnej knižnici najmä tí, ktorí sa zaujímajú o liečivé rastliny a o kvalitnú prózu. 15 krátkych próz, 70 strán s umeleckými fotkami čitateľa predovšetkým motivujú sa znovu priblížiť k prírode, ktorá nám veľa dáva, ibaže my to nevieme využiť.

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs