Premiéra knihy hlasľudovky Miliny Vrtunskej

19.okt 2019

Premiéra knihy hlasľudovky Miliny Vrtunskej

Úvodným podujatím osláv 75. narodenín nášho týždenníka Hlas ľudu dnes predpoludním v aule Štúdia M v Novom Sade bola premiéra dvojjazykovej (slovensko-srbskej) knihy reportáží Inde/Poziv na putovanje bývalej novinárky Hlasu ľudu Miliny Vrtunskej.

Prítomných najprv privítala úradujúca riaditeľka Hlasu ľudu Anna Huďanová, ktorá popriala autorke Miline Vrtunskej, aby ju tvorivé sily naďalej neopúšťali. Ďalšiu knihu reportáží predstavil redaktor knižných vydaní Hlasu ľudu, redaktor Jaroslav Čiep. V knihe je súhrnne dvadsať reportáží a to polovica – teda desať napísaných v slovenčine a desať v srbčine. Spomenutá zbierka je vlastne dvojknihou v originálnej podobe, kde sa spája polovica slovenských reportáží z jednej strany knihy a z opačnej druhá polovica reportáží písaných v srbčine. Tieto reportáže autorka písala v rozpätí rokov 2007 až 2018. Nejde o preklady tých istých reportáží, ale o dvadsať rozličných.

Milina Vrtunská (rod. Boldocká) sa narodila v Kysáči. V Hlase ľudu začala pracovať v roku 1967 a už vtedy sa začala venovať písaniu reportáží. Neskoršie žila desať rokov vo Francúzsku a teraz v Slovinsku v Pirane. Ani po odchode do dôchodku sa nevzdávala písania reportáží.

Úryvky z reportáže Jeden deň v Bruseli prečítala šéfredaktorka Vzletu Jasmina Pániková. Autorské výtlačky zbierky autorke knižného diela Miline Vrtunskej pri tejto príležitosti odovzdala ú. r. Hlasu ľudu Anna Huďanová.

Záverom sa všetkým prítomným poďakovala sama autorka, bývala tvorivá pracovníčka Hlasu ľudu Milina Vrtunská, ktorá ako povedala sa stále cíti ako hlasľudovka a rada sa do Hlasu ľudu vracia. Osobitnú vďaku vyslovila bývalému kolegovi a jej veľkému priateľovi, ktorý sa vlani pobral z tejto častnosti do večnosti, novinárovi a redaktorovi Otovi Filipovi, ktorý dal autorke ideu urobiť takúto knihu a ktorý bol redaktorom tohto vydania na začiatku jeho prípravy. Tiež jeho manželke Márii Filipovej, bývalej tajomníčke redakcie Hlasu ľudu, teraz už dôchodkyne, ktorá autorke pomohla pri práci na knihe, ako i terajšiemu redaktorovi tejto publikácie Jaroslavovi Čiepovi a recenzentovi Michalovi Ďugovi a všetkým, ktorí sa pričiinili, aby zbierka uzrela svetlo sveta. Zbieka Inde/Poziv na putovanje vyšla v Edícii Z našej kuchyne ako 12 zväzok.

Záverom premiéry knihy sa prihovorili a jej dielo pochválili kolegovia: Jozef Klátik, Elena Šranková, tiež Michal Ďurovka a Anna Legíňová. Autorka ochotne podpisovala knihy všetkým záujemcom prítomným na premiére.

Hudobný predel na premiére urobil hudobník Samuel Kováč ml. prednesom a hrou na gitare jednej z vlastných skladieb.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs