Prednáška o intersex osobách

20.okt 2019

Prednáška o intersex osobách

V rodičovskej škole Savršena mama v Novom Sade včera prebiehala zaujímavá prednáška na tému s ktorou sa v každodennom živote veru nemáme príležitosť často stretnúť. Hovorilo sa totiž o intersex osobách, čiže o ľuďoch, ktorích vnútorné alebo vonkajšie orgány sú odlišné od mužských a ženských.

Ide vlastne o to, že vonkajšie orgány môžu patriť jednému pohlaviu a vnútorné zas druhému.

S ohľadom na spoločnosť v ktorej žijeme, je toto tabu téma a tento jav v našej spoločnosti je stále neznámy. Okrem toho, samotní rodičia sú nedostatočne informovaní a preto sa často stáva, že svoje intersex deti už od prvých mesiacov života vedú k lekárovi a na operácie.

Foto: www.pixabay.com

To znamená, že rodičia určujú ktorého pohlavia bude ich dieťa a stáva sa, že sa také deti často cítia byť rukojemníkom vo vlastnom tele.

„Otázka intersex osôb v Srbsku je veľmi neviditeľná a v tomto kontexte sa na každom kroku iba mlčí. Celé desaťročie už skúmame prečo mlčíme o intersex populácii a o problémoch, na ktoré intersex osoby narážajú.

Na prednáške som hovoril aj o tom, ako sa štát správa voči intersex bábätkom a ich rodičom“ – uviedol prednášateľ na dielni a výkonný riaditeľ organizácie XY Spectrum z Belehradu Kristian Ranđelović.   

Intersex osoby – je to častý jav?

Podľa štatistických ukazovateľov je jeden človek z 200 ľudí intersexuál, čo predstavuje 1,7 percenta svetovej populácie.

Foto: www.lucipost.com

„Že je osoba intersex sa môže zistiť pri samom narodení dieťaťa, ale aj neskoršie, napríklad v puberte, v adolescentnom období, alebo aj neskoršie.

V otázke je viac ako 40 diagnóz a medicínske určenia sa vzťahujú na genitálie, chromozómy a hormóny, ktoré nie sú typicky mužské či typicky ženské, ako máme vo zvyku hovoriť“ – dodáva Kristian Ranđelović.

Náš spolubesedník ukazuje aj na dôležitú otázku – ako sa v Srbsku chápe „problém“ intersex osôb.

„Ešte nedávno bolo praxou, že sa deti vo veku pol roka či rok operujú, čiže korigujú sa im predovšetkým genitálie v mužskom, alebo ženskom usmernení. Okrem toho, vykonávali sa početné analýzy a na ten spôsob sa sledoval vývoj týchto detí.

Práve preto vo svete aj vznikli organizácie, ktoré bojujú o práva intersex osôb a o to, aby sa zabránilo akýmkoľvek operáciám v tomto kontexte a zmysle“ – uzavrel Kristian Ranđelović.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.