V ŽILINE: Na odbornom seminári

21.okt 2019

V ŽILINE: Na odbornom seminári

V rámci projektu Žilinského samosprávneho kraja a za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v dňoch 15. až 18. októbra v Žiline usporiadal 8. seminár pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý úspešne absolvovali 38. účastníci, medzi ktorými boli študenti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, vychovávateľky z predškolských ustanovizní so slovenskou vyučovacou rečou, novinári NVU Hlas ľudu ako i pedagógovia základných a stredných škôl z Vojvodiny a Maďarska.

Časť účastníkov pred Úradom Žilinského samosprávneho kraja

Organizátor Žilinský samosprávny kraj tohto roku pre všetkých frekventantov semináru usporiadal prednášku z oblasti dejín venovanú 30. výročiu pádu komunistického režimu v Česko-slovensku, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine.

V konzervačnom a digitalizačnom centre vo Vrútkach

Súčasťou tohto štvordňového semináru na Slovensku boli i zaujímavé výlety po žilinskom regióne, v rámci ktorých účastníci navštívili Budatínsky hrad v Žiline, vykonali obhliadku historického centra Žiliny, navštívili Literárne múzeum v Martine, sídelnú budovu SNK v Martine a konzervačné a digitalizačné centrum vo Vrútkach.

Účastníci semináru v sídelnej budove SNK v Martine

Príjemným umeleckým zážitkom pre všetkých frekventantov seminára a zvlášť z Dolnej zeme (Padiny, Nového Sadu, Kovačice, Hložian, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Aradáča, Silbašu, Kulpínu, Báčskej Palanky, Čelareva a Laliťu), bolo divadelné predstavenie Ostrov, ktoré predviedli herci Slovenského komorného divadla v Martine.

Žilinský samosprávny kraj okrem ubytovania so stravovaním a výletov účastníkom zabezpečil príležitostné darčeky a slávnostne udelil certifikáty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs