VÝSTAVA KORENE 5 V STAREJ PAZOVE

22.okt 2019

VÝSTAVA KORENE 5 V STAREJ PAZOVE

V staropazovskej Galérii Miry Brtkovej  včera večer slávnostne otvorili piatu výstavu Korene, výstavu diel malého formátu umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorú podporuje aj NRSNM. V mene Strediska pre kultúru Stará Pazova, v rámci ktorého pôsobí táto galéria, úvodné slová mal Marjan Karavla, odborný spolupracovník pre výtvarné umenie. Projekt poriadania výstavy Korene sa začal s umýslom poukázať na úspechy umelcov aj v malom formate a jej iniciátorom je Ján Agarský.

Práve na včrajšej vernisáži, keď si pripomenuli na prvé jubileum výstavy diel malého formátu umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku, tento akademický maliar hovoril o tom, prečo vznikla táto výstava a zároveň podal aj  kratšiu súvahu o doterajšom jej priebehu, ktorej sa zúčastnilo až 34 autorov.

Najnovšiu  expozíciu prác 22 účastníkov výstavy (Ján Agarský, Miško Bolf, Michal Ďurovka, Ľupka Ergová, Mária Gašková, Mária Galatová – Ćirovićová, Miroslav Havrilov, Marjan Karavla. Martina Karavlová –Hlodová, Jozef Klátik, Alena Klátiková, Laslo Kolár, Zdenka Mária Madacká, Michal Madacký, Andrea Merníková – Šimonová, Svetlana Miháľová, Vesna Opavská, Miroslav Pavlovič, Zvonimír Pudelka, Štefica Radovanová, Daniela Triašková a Emilia Valentíková) otvoril J. Agarský Súčasťou výstavy je katalóg a na titulnej strane je znázornená odmenená práca Aleny Klátikovej. Sava Stepanov, autor textu v katalógu sa zmienil o doterajších výstavách, s dôrazom na najnovšiu,ktorá ako uviedol, bez ohľadu na neočakávané znaky slabnutia záujmu autorov má svoje čary.

Podobne ako aj vlani i táto najnovšia expozícia má putovný ráz a po 3. novembri dokedy je  otvorená v Galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove potom si ju budú môcť pozrieť záujemcovia o umelecké diela malého formátu v Sriemskej Mitrovici, v Múzeu Sriemu.

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs