O frazeológii na Oddelení slovakistiky

23.okt 2019

O frazeológii na Oddelení slovakistiky

Prednášku pre študentov Frazeológia v texte mal dnes na Filozofickej fakulte v Novom Sade profesor PhDr. Juraj Glovňa CSc. z Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V seminárnej knižnici pre slovakistiku a rumunistiku ozrejmil význam frazeologického fondu, ktorý zahrnuje aj paremiológiu, ako imanentnej súčasti jazykového vyjadrovania.

Prednášateľ teoretické poznatky ilustroval početnými príkladmi zo slovenského jazyka. Zároveň pripravil zaujímavé cvičenie pre účastníkov prednášky, medzi ktorými boli viacerí terajší a donedávni učitelia na Oddelení slovakistiky a novinári.

Univerzitný profesor Juraj Glovňa prednedávnom pôsobil štyri roky na Oddelení slovakistiky v Novom Sade ako lektor slovenského jazyka. Roku 2015 mu nákladom Univerzity Konštatntína Filozofa v Nitre vyšla kniha Frazeológia.

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs