Zhromaždenie o ekológii v Novom Sade

25.okt 2019

Zhromaždenie o ekológii v Novom Sade

V Novom Sade včera prebiehalo prvé odborné zhromaždenie na tému implementácie princípov ochrany životného prostredia v oblasti sociálneho podnikateľstva – Ekosop.

Organizátorom podujatia bolo združenie Čepom do osmeha (Vrchnákom k úsmevu), ktoré na jednom mieste zhromaždilo štátnych funkcionárov, ako aj predstaviteľov pokrajiny Vojvodiny, mesta Nový Sad, profesorov Novosadskej univerzity.

Foto: cepomdoosmeha.org.rs

Prítomní tiež boli početní úspešní podnikatelia, ako aj ľudia, ktorí chcú byť zapojení do dôležitých procesov zmien v oblasti ochrany životného prostredia.

Predsedníčka združenia Vrchnákom k úsmevu Vanja Petkovićová sa prítomným prihovorila slovami, že je ich združenie pripravené v tomto procese účinkovať.

Tiež vyzvala inštitúcie na všetkých úrovniach, aby ich zapojili do vytvárania stratégií, otvorení kapitol a do kreovania zákonov, lebo združenie má vedomosti a energiu a tiež sú mu známe aj potreby občanov Srbska.

V úvodnej časti zhromaždenia sa prihovorili primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević, riaditeľ Agentúry pre ochranu životného prostredia Filip Radović, pomocník pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo a turistiku Pavle Počuč a ďalší.

Angažmán združenia Vrchnákom k úsmevu

Primátor mesta Nový Sad pozitívne ocenil iniciatívu akcií združenia Vrchnákom k úsmevu a samotné organizovanie včerajšieho podujatia.

Foto: cepomdoosmeha.org.rs

Vučević dodal, že je rád že sa môže spoľahnúť na angažovaných a svedomitých spoluobčanov, ktorí sú aktívni a sami riešia svoje problémy.

„Vďaka im je vrchnák už nie iba kúskom plastiky, ale prostriedkom, ktorý niekomu môže vrátiť úsmev. Toto združenie je príkladom, že sme, bez ohľadu na všetky ťažkosti, stále solidárnou spoločnosťou“ – povedal Vučević.

Na zhromaždení Ekosop bola podpísaná aj dohoda o spolupráci medzi združením Vrchnákom k úsmevu a Prírodno-matematickou fakultou v Novom Sade.

Udelili tiež elektrický invalidný vozík chlapcovi Jovanovi Smiljkovićovi z Belehradu, ktorý sa stal 40. dieťaťom, ktorému toto združenie od začiatku akcie zabezpečilo pomôcku.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.