STARÁ PAZOVA: Besedy so spisovateľmi

25.okt 2019

STARÁ PAZOVA: Besedy so spisovateľmi

Včera večer  v Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića usporiadali literárny večierok, na ktorom hovorili členovia Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska. Stretnutie so spisovateľmi – po prvýkrát hosťom zo Slovenska Jurajom Kuniakom, slovenským básnikom, prozaikom, prekladateľom a vydavateľom, Miroslavom Demákom  a Martinom Prebudilom otvorila Dragana Milašová, riaditeľka knižnice.

Táto zaujímavá beseda sa konala v rámci 64 medzinárodného veľtrhu kník v Belehrade a týždňa knihy. Už tradične počas veľtrhu kníh aj v pazovskej knižnici prebiehajú literárne večierky s poprednými spisovateľmi a najmä na relácii dobrých literárno slovensko – srbských vzťahov. Progrm moderovala Nataša Filipová a prvý sa obecenstvu predstavil hosť zo Slovesnka J. Kuniak. 

Tentoraz so svojou  bilingválnou básnickou knihou Amonit, ktorá obsahuje jeho zobrané básne z obdobia 2008 – 2016 v slovenskom a bieleoruskom jazyku. Na ukážku prečítal niekoľko básní po slovensky, kým v preklade do srbčiny to urobil M Demák, spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ. Zbierka Amonit je v preklade prvá Kuniakova poézia preložená do srbčiny práve vynikajúcim prekladateľom Demákom.MPrebudila, spisovateľ a novinár predstavil obecenstvu novú antológiu slovenskej poézie v Srbsku (Antologija slovačke poezije u Srbiji,druha polovina 20 i početak 21. veka) ktoré malo aj príležitosť kúpiť si odprezentované knižné tituly. Pre všetkých milovníkov písaného slova diela uvedených autorov si budú môcť čitatelia nájsť i na poličkách knižnice.

Deň predtým – v stredu Demák a Prebudila spolu s Nedeljkom Terzićom, spisovateľom zo Sriemskej Mitrovice sa kamarátili so žiakmi nižších ročníkov staropazovskej Základnej školy hrdinu Janka Čmlíka. Počas školskej hodiny pomenovanej Spisovatelia deťom – deti spisovateľom úvodný prejav mal Janko Havran, riaditeľ školy, ktorý pripomenul, že počas belehradského veľtrhu kníh sa takéto akcie konajú aj v ich škole teda mino tohto podujatia.

Žiakom sa predstavili známi spisovatelia a básnici pre deti a pri tejto príežitosti predniesli časť svojej tvorby z ich najnovších kníh Láskovičky M. Demáka preložení do srbčiny ako Vranica Anica i crni princ Ivan a Vesela olimpijada, ktorá je nedávno preložená do srbčiny s rovnomenným názvom.

 

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs