Festival práv detí

26.okt 2019

Festival práv detí

V ústrety 30. výročia prijatia konvencie t. j. Dohovoru v OSN o právach dieťaťa (prijatého v New Yorku 20. novembra 1989) včera v Novom Sade otvorili Festival práv dieťaťa.

V aule pokrajinského ochrancu práv otvorili výstavu pod názvom Dejiny vzniku konvencie Dohovoru o právach dieťaťa.

V pokračovaní podujatia nasledovala tematická schôdza Novosadskej siete pre deti. Jej témou bolo Právo dieťaťa na dostupnosť kvalitnej podpory skorému vývinu v lokálnom spoločenstve.

Vstupné slovo patrilo zástupcovi pokrajinského ombudsmana pre práva dieťaťa Milanovi Dakićovi. O zodpovednom rodičovstve aj pred narodením dieťaťa hovoril pokrajinský ochranca práv Zoran Pavlović.

Univerzitná profesorka z americkej Univerzity Columbia Nirvana Pištoljevićová sa k ústrednej téme schôdze vyjadrila z hľadiska významu budovania „skriningu“ a skorej intervencie. Nasledovala diskusia zacielená na zveľadenie kapacít na podporu skorému rozvoju v llokálnom spoločenstve.

Pokrajinský obhajca občanov počas nasledujúceho mesiaca v spolupráci so školami a inými subjektmi absolvuje celý rad aktivít s účelom vytvorenia lepších podmienok na realizáciu práv dieťaťa respektíve na kvalitnejší vývin detí.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs