STRETNUTIE PO 50 ROKOCH V STAREJ PAZOVE

26.okt 2019

STRETNUTIE PO 50 ROKOCH V STAREJ PAZOVE

Žiaci niekdajšej staropazovskej ŠUP školy (Škole učenika u privredi) po 50 rokoch sa opäť zoskupili v piatok 25. októbra v tamojšej istej reštaurácii. Táto generácia bývalých žiakov dvoch tried stojárenského smeru sa po ukončení základnej školy zapísala to trojročnej remeselníckej školy, ktorú absolvovali v rokoch 1966 až 1969. Jeden z iniciátorov tohto stretnutia bol Ján Krupinský zo Starej Pazovy, ktorý povedal, že na základe krásnych až niekoľkých stretnutí bývalých spolužiakov po ukončení základnej školy, ich sen sa uskotočnil, aby aj niekdajší žiaci ŠUP školy sa stretli.  Medzi bývalými spolužiakmi  na tomto stretnutí bol aj ich niekdajší profesor matematiky Ladislav Bošković.  

Takmer zo všetkých osád Staropazovskej obce, ba aj zo zahraničia, prišlo na stretnutie dovedna zo 20  spolužiakov. Každý na úvod dostal slovo, aby ostatným pohovoril, čo sa v jeho živote zmenilo, aj sa pochválil, čo dosiahol, čo sa mu podarilo… Ako bolo počúť boli  slušnou triedou, všetci sa veľmi dobre uplatnili v živote i vo svojej profesii. Bývalí spolužiaci teraz trávia dôchodcovské dni najviac vo funkcii starých rodičov.  Stretnutie si všetci pochvaľovali lebo na ňom si evokovali krásne spomienky zo strednej školy pri dobrej hudbe a skvelej nálade a sľúbili si repete stretnutia.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs