Začína zimné počítanie času

26.okt 2019

Začína zimné počítanie času

Aj v tomto roku došlo k úprave času na letný a zimný. Letné počítanie času sa končí nasledovnej noci, po polnoci, keď ručičky na hodinách nastavíme o hodinu späť, v čase 3.00 na 2.00.

Foto: Shutterstock

Letné a zimné počítanie času prvýkrát bolo v roku 1916 v krajinách na severe Európy kvôli šetreniu energie, lebo sa obdobie denného svetla z ranných hodín premiestnilo na večerné.

Zimné počítanie času potrvá do posledného marcového víkendu v roku 2020.

Striedanie letného a zimného času sa riadi rovnakými pravidlami v celej Európskej únii. Tie definuje smernica Európskej únie ešte z roku 2001, ktorá hovorí, že letný čas začína vždy poslednú marcovú sobotu, trvá sedem mesiacov a na normálny čas (zimný) sa mení poslednú októbrovú sobotu.

Pre túto pravidelnú zmenu času vzniklo pomenovanie – zmena letného a zimného času. Treba však poznamenať, že v skutočnosti ide len o zmenu na letný čas. Zimný čas je len pomenovanie, pretože v skutočnosti ide o normálny čas, ktorý je pre naše pásmo obvyklý.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs