STARÁ PAZOVA: Začal sa 50. Divadelný vavrín

27.okt 2019

STARÁ PAZOVA: Začal sa 50. Divadelný vavrín

V Starej Pazove sa včera podvečer slávnostne začal Divadelný vavrín. Jubilujúca 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín potrvá do 3. novembra. Najprv v aule tamojšej divadelnej sály sa konalo slávnostné otvorenie vernisáže výstavy fotografií Filip a Michal Lašutovci na dolnozemskej ochotníckej divadelnej scéne.

Z otvorenia výstavy: Alexander Bako a Michal Lašut (sprava)

Divadelná výstava vznikla pri príležitosti 50. ročníka Divadelného vavrína v Starej Pazove, spojením dlhoročnej tvorby dvoch divadelných fotografov Michala a Filipa Lašuta zachytávajúcej prácu vojvodinskýých ochotníckych súborov dolnozemských Slovákov v Srbsku. Fotografie vznikli na divadelných prehliadkách DIDA Pivnica, Paláriková Raková, Gorazdov Močenok a Scénická žatva. Michal Lašút, fotograf, Slovensko (1979) je synonymom známeho divadelného fotografa Filipa Lašuta zo Slovenska (1945 – 2012). Vynikajúcu výstavu fotografii otvoril Alexander Bako, umelecký vedúci prehliadky, ktorý bol i sprostredkovateľom, aby ona zavítala do Starej Pazovy ako sprievodné podujatie.

Konzulka Barbora Galovičová

Tohtoročná produkcia jubilejnej 50. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby  – Divadelný vavrín divákom prináša osem predstavení v súťažnej časti zo šiestich prostredí a jedno hosťujúce predstavenie. Slávnostný otvárací program prehliadky prebiehal v divadelnej sále a niesol sa v znamení jej polstoročnice.

Prehliadku otvorila Mária Koruniaková

Realizátormi prehliadky sú NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinskýh Slovákov, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Stredisko pre kultúru Stará Pazova a podporili ju aj Úrad pre Slovíkov žijúchic v zahraničí a pokrajinský sekretariát kultúry, verejného inforovania a stykov s náboženskými spoločenstvami. Milovníkom Tálie sa prvý prihovoril predseda Organizačno – správnej rady Zdenko Uheli a okrem iného hercom zaželal skvelé výkony a obecenstvu krásne zážitky. Srdečnú gratuláciu k 50 výročiu konania tejto prehliadky zaslal i Ján Varšo, predseda ÚSŽV. Gratuláciu prečítala moderátorka programa Daniela Gorčićová. V jubilejnom ročníku divácky úspech a príjemný umelecký zážitok porijala i Barbora Galovičová, konzulaka Veľvyslanestva SR v Belehrade, ktorá poukázala na veľký význam poriadania  divadelnej prehliadky a zároveň podotkla, že divadlo je dobrou školou, ktorá vychová novú mládež. V mene NRSNM na obrovský jubileum slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby poukázal  Janko Havran, člen Výkonnej rady, poverený úradným používaním jazyka a písma. Zároveň preniesol pozdravy predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej a predsedu MSS Jána Brtku. Obec Stará Pazova je hrdná na ochotnícke divadelné manifestácie, ktoré sa konajú v tomto prostredí, tiež na slovenských divadelníkov a ich úspechy. A o tomto vo svojom príhovore povedala Nataša Micićová, pomocníčka prededu Obce Stará Pazova poverená medzinocionálnými vzťahmi a regionálnou spoluprácou. Podporu na poriadanie prehliadky podalo i tamojšie MS v čele s Dragoslav Bonđim, predsedom VV RMS Stará Pazova. V umeleckej časti programu na husliach zahrali Sara Subotićová a Sonja Žunićová, žiačky základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića v Rume, vysunutom oddelení v Starej pazove, ktoré pôsobi v miestnostiach spolku.

Česť otvoriť  50. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín mala Mária Koruniaková, najlepšia herečka 49 Divadelného vavrínu, ináč členka kulpinského KUS Zvolen. V predstavení Konečná stanica, ktorá vlani získala prvú cenu stvárnila úlohu vdovy. Spolu s Vierou Dorčovou predviedli aj kratší úryvok z predstavenia. M. Koruniaková sa prihovorila slovami českého spisovateľa Karela Čapeka.,ktorý o divadle povedal: „Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi bude divadlo“. Týmto bola opona Divadelného vavrína otvorená.

Z pivnickeho predstavenia Tajomný šepot

Výkony hercov na prehliadke sleduje a hodnotí trojčlenná porota v zložení: Doc Dip režisér Miroslav Benka, významný umelec Mgr. Art Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka a Zdenko Kožík, herec ochotník. Kultúru hovoreného slova v predstaveniach má na starosti Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby.  

Z vojlovickeho predstavenia Druhí v poradí

Prvý v súťažnej časti, po slávnostnom otvorení, vystúpil divadelný súbor z Pivnice s predstavením Tajomný šepot autora Václava Šuplata a v réžii, dramaturgii a úpravy textu Jaroslava Šimona. Po každom predstavení sa vo foyer divadla vedú rozhovory o divadelných inscenáciách na 50. Divadelnom vavríne. Podľa rozhodnutia poroty obecenstva hercom večera v pivnickom predstavení sa stal Boris Merník, za stvárneie postavy Michaela.

 

Včera, teda v sobotu na programe bolo ešte jedno predstavenie a  predviedli ho divadelníci z Vojlovice. Členovia SKOS Detvan Vojlovica Pančevo zahrali divadlo Druhí v poradí, autoriek predlohy Alisy Oravcovej a Térie Véberovej – Oravcovej a  v réžii A. Oravcovej. ktorej sa aj dostala cena obecenstva za herečku večera a to za stvárnenie postavy Víly Ravijojly.

Z rozhovoroch o predstaveniach

 

 

Aj druhý prehliadkový deň, teda dnes na programe budú tiež dve predstavenia a predvedú ich o 18:00 hodine ochotníci z Lalite a o 20:00 hodine z Aradáča. V pondelok a utorok sú voľné dni.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs