V KOVAČICI: Branino pero

27.okt 2019

V KOVAČICI: Branino pero

Na znak úcty veľkému spisovateľovi, básnikovi a dramaturgovi Branislavovi Crnčevićovi sa včera v Kovačici uskutočnilo podujatie Branino pero.

V slávnostnej sieni Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax v Kovačici sa na podnet Rady pre kultúru obce Kovačica v čele s predsedom Branislavom Atanackovićovým zoskupili milovníci osobnosti a diela Branislava Crnčevića, srbského literáta a publicistu. Po uvítacích slovách Milana Garaševića, predsedu obce, obecenstvu sa prihovorili a na Branu Crnčevića si zaspomínali aj hostia podujatia Goran Sultanović, akademický herec a aforisti Zoran PopovićAleksandar Čotrić. Večierok moderovala prof. Nevena Gligorijevićová-Bugarčićová.

Branislav Brana Crnčević sa narodil 8. februára 1933 v Kovačici. Študoval na Filozofickej fakulte v Belehrade. Neskoršie bol redaktorom a novinárom v mesačníku Jež a dvojtýždenníku Duga, ako aj v časopise pre deti Mali jež. Zverejňoval aj stĺpčeky v rôznych novinách a časopisoch ako čo sú NIN a Politika. Medzičasom vydal svoju prvú knihu pre deti Bosonogi i nebo, a neskoršie aj prvú zbierku aforizmov Piši kao što ćutiš. Počas svojho života písal literatúru pre deti, romány, aforizmi, rozprávky, televízne drámy, básne a pod. Získal mnohé ocenenia: Zmajeve dečije igre (1987), Zlatni beočug (2010), Zlatý kľúčik mesta Smederevo, Zlatý kríž Cisára Lazara (2010), hlavný list Literárnej spoločnosti Borisav Stanković (2011) a iné. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel 14. apríla 2011 v Belehrade.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs