Zlatý kľúč v rukách Ivety Kováčovej

28.okt 2019

Zlatý kľúč v rukách Ivety Kováčovej

Včera v dome kultúry v Selenči odznel 39. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, vďaka ktorému je slovenský vojvodinský hudobný fond bohatší o 12 skladieb. Skladateľmi a textármi nových piesní boli tak staré, ako aj nové mená.

Celkový program Zlatého kľúča malo možnosť pozerať nielen obecenstvo v dome kultúry, ale aj diváci v priamom prenose RTV Vojvodiny. Celkový koncept festivalu pozostával akoby z troch ucelených častí a to zo súťažnej, revuálnej časti a z vyhodnotenia.

Odborná porota v zložení: Dr. Juraj Súdi, Petar Alvirović a Ervín Malina sa rozhodla udeliť prvú cenu skladateľke a speváčke Ivete Kováčovej za skladbu Kvôli životu. Skladateľka bola ocenená aj cenou a soškou NRSNM.

Cenu za interpretáciu si vyspievala Slovenka Benková-Martinková piesňou Nálada, ktorú si zároveň sama zostavila.

Druhú cenu za skladbu Prosba získal autor Ondrej Maglovský. Autorkou textu je Katarína Melegová-Melichová a skladbu spievala Anna Zorňanová.

 

Tretiu cenu odbornej poroty získala pieseň Bludár, teda autorka Marína Kaňová. Text napísal Martin Slivka v interpretovala Andrea Lačoková.

Obecenstvo v sieni selenčského domu kultúry najviac hlasov udelilo piesni Slovenské dievčatá autora Jána Dobríka, v interpretácii Magdalény Kaňovej a Jany Trusinovej zo Selenče. O najkrajšiu pieseň hlasovali aj televízni diváci formou zaslaných SMS. Tohto roku najviac SMS bolo zaslaných pre pieseň Protiklad, ktorú zaspievali Andrea Koruniaková a Martin Ján Javorník, ktorý je spolu so Samuelom Kováčom aj jej autorom.

Špeciálnu cenu sa odborná porota rozhodla udeliť súrodencom Leonóre a Jurajovi Súdiovým za prednes piesne Na krídlach noci. Autorkou piesne je Anna Strehárska a skladateľ Juraj Súdi ml. Interpretácia piesne bola doplnená o tanečné vystúpenie Tamary Bogićovićovej a Marka Nikolića.

Novovzniknuté texty na tohtoročnom festivale hodnotila Zdenka Valentová-Belićová, ktorá udelila cenu Samuelovi Kováčovi za text piesne Počúvaj seba.

Revuálna časť patrila retrospektíve minulých ročníkov Zlatého kľúča

Revuálna časť tohtoročného Zlatého kľúča bola venovaná retrospektívnym festivalovým spomienkam, presnejšie koláži piesní, ktoré boli v minulosti interpretované a odmenené na tomto festivale. Inštrumentálnu skupinu Klo klo, ktorá sprevádzala spevákov viedol Ervín Malina. Spomienkový večer patril aj pamiatke zaslúžilého umelca, pedagóga, skladateľa a zberateľa Jána Nosála.

V rámci revuálnej časti vystúpili speváci Mária Turanská, Boris Babík, Sabína Trbarová a Una Amidžićová.

39. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč organizovali spoluzakladatelia a spoluorganizátori NRSNM, Miestne spoločenstvo Selenča, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báč. Umeleckou riaditeľkou aj tohto roku bola Slovenka Benková-Martinková, ktorá festival každoročne profesionálne koordinuje. Moderátorom celkového programu bol Ivica Grujić Litavský.

Festival slávnostne otvoril podpredseda NRSNM Pavel Surový. Prítomným sa na začiatku prihovorila predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva v Selenči Katarína Vrabčeniaková a predseda Zhromaždenia obce Báč Zoran Novaković.

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs