V KOVAČICI: Uviedli do života publikáciu venovanú kovačickému gymnáziu

24.okt 2019

V KOVAČICI: Uviedli do života publikáciu venovanú kovačickému gymnáziu

Včera večer (23. októbra t.r.) žiaci kovačického gymnázia slávnostne uviedli do života zborník prác, ktorý dokumentuje 50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

V sieni kovačického gymnázia sa na začiatku premiéry, po úvodných príležitostných slovách prof. Márii Kotvášovej, moderátorky podujatia a hymnickej piesni Gaudeamus igitur v prednese žiackeho speváckeho zboru, prihovorila Tatiana Brtková, riaditeľka GMP, ktorá o.i. hovorila i o význame stredoškolského vzdelávania na gymnáziu v Kovačici. Obsah publikácie, ktorú zostavili dvanásti spoluautori, prezentovala Jarmila Ćendićová, ktorá bola v minulosti tiež žiačkou tejto vzdelávacej ustanovizne.

Bašta vzdelávania

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je jedným z nosných pilierov života obyvateľov tohto slovenského prostredia a jeho okolia. Touto výchovno-vzdelávacou ustanovizňou, za uplynulého polstoročného pôsobenia, prešlo niekoľko tisícok mladých ľudí, z ktorých sa mnohí ďalej uplatnili vo veľmi významných a uctievaných inštitúciách, ako doma, tak i v zahraničí. Medzi ními sú i doktori vied Miroslav Brajanovski, Duško Tubić, Dušan Nikolić, Ondrej Jaško, Michal Sládeček, Zuzana Čížiková, Dušan Kereš, Adam Tomáš, Monika Neda, Katarína Stanová, Janko Siroma, Kristina Ćendićová, Zuzana Huráviková, Ljuboš Ušiak a Mária Hekeľová.

Vedúci školy

Riaditeľmi tejto školy boli Martin Toman (1967 – 1991), Živa Stojanović (1991 – 1993), Metodije Iloski (1993 – 2002), Pavel Roharik (2002 – 2015) i Tatiana Brtková, aktuálna riaditeľka (od roku 2018).

Program

V príležitostnom programe sa okrem žiackeho orchestra a folklórnej skupiny, zúčastnil i novinár Pavel Matúch, ktorý predniesol pieseň skomponovanú kovačickými stredoškolákmi (1960), venovanú profesorom v škole. Úryvky zo žiackych literárnych prác venovaných spomienkám zo školských dní prečítali gymnazisti: Elenka Straková, Ivan Benka a Helena Stoiljkovićová. Pri tejto príležitosti nevystali ani pozdravné príhovori a gratulácie týchto vzácnych hostí: Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia Obce Kovačica, Libušky Lakatošovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Aleksandra Gajovića, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry a informovania RS a Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vydanie monografie o 50. výročí Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici finančne podporil ÚSŽZ a Obec Kovačica.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs