Slovensko-srbská literárna beseda

23.okt 2019

Slovensko-srbská literárna beseda

S účasťou niekoľkých popredných slovenských a srbských spisovateľov v utorok 22. októbra na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade sa uskutočnila literárna beseda a prezentované boli aktuálne knižné vydania, ktoré vznikli zo slovensko-srbskej autorskej spolupráce.

Dvaja predsedovia združení spisovateľov: Miroslav Bielik a Milovan Vitezović

Hostí, účastníkov a  milovníkov literatúry privítala veľvyslankyňa SR Dagmar  Repčeková a vyjadrila potešenie z dobrých vzťahov a kontaktov medzi združeniami spisovateľov dvoch krajín. Tento literárny večer odznel k príležitosti 64. Knižného veľtrhu v Belehrade.

Kolegovia a starí známi: Radomir Andrić a Viera Benková

Predseda Združenia spisovateľov Srbska Milovan Vitezović na úvod poznamenal, že vynikajúca literárna spolupráca so Slovákmi trvá ešte od čias Vuka Karadžića a Pavla Jozefa Šafárika a úspešne pokračuje aj v dnešnom období.

Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik konštatoval, že v posledných rokoch sa vďaka dobrej spolupráci podarilo na Slovensku vydať veľké množstvo výberov z literatúry srbských spisovateľov v prekladoch do slovenčiny a takisto boli preložené početné slovenské knihy do srbčiny.

Martin Prebudila a Matija Bećković

Bielik prezentoval antológiu poézie klasikov Veľký pán Dunaj uskutočnenú v rámci medzinárodného projektu podunajských krajín, ako aj slovenskú antológiu Básnici 2018 a tiež najnovšiu knihu jeho poézie v preklade do srbčiny pod názvom Mostovi u nepoznato, ktorú pripravili Martin Prebudila a Miroslav Demák a vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca.

Predseda Spolku slovenských spisovateľov M. Bielik poznamenal, že v Bratislave bolo vlani založené Združenie priateľov srbskej kultúry, čo je veľmi dôležité pre všeobecnú podporu vzájomných vzťahov medzi týmito dvomi krajinami.

Príhovor Miroslava Demáka

Účastníkmi besedy boli aj srbskí spisovatelia Matija Bećković a Radomir Andrić, ako aj slovenskí vojvodinskí spisovatelia Viera Benková a Miroslav Demák, ktorí sa prihovorili obecenstvu a predniesli krátke výbery z poézie. Vladimír Valentík predstavil niektoré najnovšie knihy z produkcie SVC (edície Bratislava, Mosty a Živý prúd), medzi ktorými je aj výber z poézie Viery Benkovej k jej osemdesiatinám. Moderátorom podujatia bol Martin Prebudila.

Vladimír Valentík prezentoval najnovšie vydania SVC

„Srbsko-slovenské a slovensko-srbské literárne vzťahy nielenže majú svoju históriu, ale aj veľmi rôznorodú súčasnú podobu v prospech kultúr oboch národov,“ povedal pre Hlas ľudu Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov. „Počas tohtoročného knižného veľtrhu v Belehrade som mal možnosť stretnúť sa s mnohými významnými literárnymi osobnosťami, vrátane stretnutia s predsedom Združenia spisovateľov Srbska Milovanom Vitezovićom, ako aj s Radomirom Andrićom a Matijom Bećkovićom. Naše kontakty smerujú ku konkrétnej spolupráci na nových vydaniach a prekladoch. Na budúci rok na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave budeme hostiť niektorých významných srbských spisovateľov a chystáme prezentácie niekoľkých vydaní. V prvom rade by to mala byť antológia poézie, ktorú pripravujeme spolu s Maticou srbskou, a bude obsahovať práce dvadsiatich srbských básnikov v preklade do slovenčiny a dvadsiatich slovenských básnikov v preklade do srbčiny. Bude príležitosť hovoriť aj o ďalších projektoch a teším sa aj na spoluprácu s Hlasom ľudu,“ uzavrel Miroslav Bielik.

S. LENHART
S. LENHART

STEVAN LENHART (1976) Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Prvý článok uverejnil roku 1996 v mládežníckom časopise Vzlet. Roku 2000 začal prispievať do Hlasu ľudu ako externý dopisovateľ a od roku 2007 je členom redakcie tohto týždenníka. V období 2010 – 2017 pôsobil ako zodpovedný redaktor časopisu Vzlet; od januára 2018 do septembra 2019 bol úradujúcim zodpovedným redaktorom Hlasu ľudu. V súčasnosti je redaktorom prílohy pre kultúru, vedu, umenie a literatúru Obzory.