Výstava mladých výtvarníkov v Hložanoch

21.okt 2019

Výstava mladých výtvarníkov v Hložanoch

Včera v Hložanoch otvorili výstavu pod názvom Bienále výtvarnej tvorby mladých autorov. Ide o pokus obnovenia výtvarníckeho bienále, ktoré v Hložanoch pôvodne usporiadali roku 2003.

Aktuálna expozícia obsahuje výtvarné práce šiestich najmladších výtvarníkov z Hložian. Sú to: Máša Galambošová, Anna Hrubíková, Michaela Jakušová, Sofija Katiaková, Martin Semártonský, Simona Šranková a Tina Zátrochová.

Okrem nich vystavujú aj Petrovčanky: Anna Andreićová, Andrea Merníková-Šimonová a Emília Valentíková-Labátová, Miro Horvát z Kulpínu, Alena Klátiková z Petrovaradínu a Julijana Pavlovičová z Kysáča.

V rámci vernisáže v novej sieni Oázy MB o prácach 13 výtvarníkov hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Prítomných privítal člen predsedníctva MOMS Hložany Ondrej Zahorec.

Idea o usporiadaní bienále sa zrodila na pôde dielne, ktorú už štvrtý rok organizuje miestne Združenie výtvarníkov Hložianska paleta. Jedným z cieľov bienále je „skonfrontovať“ aktuálnu tvorbu mladých hložianskych výtvarníkov s autormi z iných prostredí.

 

 

 

 

 

 

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs