75 ROKOV HLASU ĽUDU – slávnostná akadémia

20.okt 2019

75 ROKOV HLASU ĽUDU – slávnostná akadémia

V sobotu 19. októbra sa konala v Štúdiu M, novosadského rozhlasu, slávnostná akadémia v rámci 75. výročia vzniku novín Hlas ľudu. Úvodným podujatím počas osláv výročia bola promócia knihy bývalej novinárky Hlasu ľudu Miliny Vrtunskej pod názvom Inde/Poziv na putovanje.

Intonáciou srbskej a slovenskej hymny sa začala slávnostná akadémia. Na začiatku sa prítomným prihovorila úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová, ktorá v úvodnej reči zdôraznila: „Na dnešný deň presne pred 75. rokmi uzrelo svetlo sveta prvé číslo Hlasu ľudu. Je to úctyhodný vek, hovoria pre človeka Božím darom, pre časopis však úspech. A náš je úspešný a má dušu. A duša je nezničiteľná, večná. Bude žiť aj po nás. Bude žiť v národe, s národom a pre národ. Bude žiť náš Hlas ľudu.

Nasledovalo privítanie Libušky Lakatošovej, predsedníčky NRSNM, Đorđa Vukmirovića, pokrajinského zástupcu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, pokrajinských poslancov Tatiany Vujačićovú a Pavla Surového, Jána Brtku, predsedu MSS, predstaviteľov menšinových redakcií, NRSNM, Správnej rady NVU Hlas ľudu a v konečnom dôsledku všetkých prítomných novinárov a dopisovateľov.

Po príhovore predsedníčky NRSNM a pomocníka pokrajinského zástupcu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami nasledoval kultúrno – umelecký program v rámci ktorého vystúpil selenčský orchestrík, ktorý sprevádzal členov Komorného zboru Zvony a Komorného zboru Nádeje z Pivnice a Iveta Kováčová so Samuelom Kováčom.

Celkový program tvorilo 22 hudobných a literárnych bodov. Celé podujatie moderovali Elena Vršková, Martina Benková, Irena Struhárová a Danica Vŕbová. Počas akadémie odzneli aj významné historické míľniky, ktoré boli kľúčové pre týždenník Hlas ľudu. Scenár akadémie zostavila Anna Horvátová z Báčskeho Petrovca.

V rámci slávnostnej akadémie boli udelené aj početné ocenenia a uznania novinárom, dopisovateľom a ustanovizniam. Ocenenia získali aj novinári za kvalitný príspevok a fotografiu. Novinkou na tohtoročnej akadémii bola uvedená cena Ota Filipa, presnejšie je to ocenenie pre najlepšiu fotografiu.

Cena Ota Filipa sa dostala do rúk Jurajovi Pucovskému,  Jurajovi Bartošovi a Jasmine Pánikovej za najkrajšiu titulnú fotku časopisu Vzlet. Tretiu cenu Hlasu ľudu získal Vladimír Hudec z Hajdušice, druhú Juraj Bartoš z Hložian a prvú cenu Juraj Pucovský z Lalite.

Cena Hlasu ľudu bola posthumne udelená Otovi Filipovi ako jednému z najvýznamnejších novinárov v celej existencii týždenníka, za viacročné novinársko-redaktorské výsledky a afirmáciu novín Hlas ľudu. Cenu mládežníckeho časopisu Vzlet získala Marína Horvátová z Báčskeho Petrovca. Ako najlepší dopisovateľ bol ocenený Samuel Medveď z Báčskeho Petrovca. Ocenenia získali aj inštitúcie: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum. Tzv. Cena za vernosť Hlasu ľudu sa dostala do rúk Samuelovi Žiakovi, za desaťročné pôsobenie v ustanovizni a Vladimírovi Hudecovi za odpracovaných 30 rokov v tejto ustanovizni.

 

Uznania získali aj pracovníci Hlasu ľudu a to: Elenka Šranková, Jaroslav Čiep, Anna Francistyová a Miroslav Pap.

Naše noviny, ako to zvykneme hovoriť v redakcii dožili, ale aj prežili 75. rokov. Oslávencovi Hlasu ľudu prajeme najmenej zdupľovanie dožitých.

Viac informácií o slávnostnej akadémii sa dozviete v nadchádzajúcom 43. čísle týždenníka Hlas ľudu.

 

 

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs