OSLAVY DŇA OBCE BÁČSKY PETROVEC

16.okt 2019

OSLAVY DŇA OBCE BÁČSKY PETROVEC

Slávnostné oslavy Dňa obce 15. októbra sa začali položením vencov k pomníku padlým bojovníkom na Námestí slobody počas Druhej svetovej vojny, po čom nasledovalo slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec v Hložanoch.

foto: Anna Horvátová

Vence položili predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, Dr. Tatiana Vujačićová, pokrajinská poslankyňa a podpredsedníčka NRSNM, ako i Dr. Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, a náčelníčka Jaroslava Čániová-Jevićová.

V utorok počas Dňa obce sa v Hložanoch konalo aj slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, ktoré pozostávalo zo štyroch bodov, viedol predseda Zhromaždenia Obce Dr. Ján Šuľan. Na začiatku sa prítomným prihovoril predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić, ktorý privítal prítomných hostí a pokračoval s prezentáciou doteraz uskutočnených prác v spomínanej obci. Uviedol aj ďalšie plány, ktoré by mali byť realizované v dohľadnom čase.

Po ňom sa prihovorila veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková. Vo svojom prejave skonštatovala, že Báčsky Petrovec je miesto, kde sa po prvýkrát stretla s vojvodinskými Slovákmi, a zároveň je to miesto, kde ukončuje svoju veľvyslaneckú púť v Srbsku.

V rámci slávnostného zasadnutia a podľa rozhodnutia Zhromaždenia Obce z 10. októbra udelili štyri ocenenia. Cenu Obce Báčsky Petrovec na rok 2019 získal doktor Daniel Chorvát z Báčskeho Petrovca, praktický lekár na dôchodku, za dlhoročnú prácu v oblasti zdravotníctva, za prínos k zlepšeniu zdravia spoločnosti a za zachovávanie kultúry a identity Slovákov vo Vojvodine.

 

 

Osobitné verejné uznanie na rok 2019 bolo udelené Miluške Anušjakovej-Majerovej z Báčskeho Petrovca, profesorke triednej výučby, za pozoruhodné výsledky v oblasti školstva a kultúry, za prínos k zachovaniu kultúry a identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ďalšie osobitné verejné uznanie bolo posmrtne udelené Jánovi Pavlisovi – Účovi z Báčskeho Petrovca za dlhoročnú prácu a pozoruhodné výsledky v oblasti školstva a športu, ako i za afirmáciu športu vo svojom prostredí.

Poslednú cenu, presnejšie, športové uznanie na rok 2019 získal Miloš Savić z Maglića – reprezentant Srbska v atletike za dosiahnuté vrcholové výsledky v športovej disciplíne skok o žrdi.

Záverečnú časť zasadnutia tvoril kultúrno-umelecký program, na ktorom vystúpili tanečníci Folklórneho súboru Petrovčan, Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a speváčky Kultúrno-umeleckého spolku Đuru Jakšića z Maglića. Program zostavila Anna Speváková, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu.

 

 

 

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs