Dni českého a slovenského filmu v Belehrade

19.okt 2019

Dni českého a slovenského filmu v Belehrade

V priebehu od 16. do 20. októbra v Juhoslovanskej kinotéke sa konajú Dni českého a slovenského filmu.

Organizátormi tohto podujatia sú slovenské a české veľvyslanectvá v Belehrade. Podľa slov veľvyslanca Českej republiky v Srbsku Tomáša Kuchtu do organizácie druhého ročníka zaradili aj slovenské veľvyslanectvo, s úmyslom prezentovať priateľské vzťahy medzi dvomi krajinami, a samozrejme, aj filmovú produkciu.

V sále Makavejev podujatie otvoril riaditeľ Múzea juhoslovanskej kinotéky Marjan Vujović, ktorý privítal početných divákov a poďakoval obom veľvyslanectvám na organizácii druhého ročníka prehliadky filmovej produkcie Česka a Slovenska.

Zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, Igor Vencel, divákom predstavil jednotlivé slovenské filmy a dal akcent na význam prezentovania filmovej tvorby Slovenska a Česka v Srbsku. V prejave dodal: „Táto prehliadka filmov prezentuje dobré vzťahy Slovenska a Česka na najvyššej úrovni.“

Dni českého a slovenského filmu v určitom slova zmysle znamenajú prelínanie filmovej koprodukcie oboch krajín. Do nedele majú diváci možnosť pozrieť osem filmov, z čoho je jeden slovenský, dva koprodukčné a štyri české. Sú to filmy: Ján Palach, Backstage, Důvěrný nepřítel, Svetlé miesto, Tátova volha, Osmy a dokumentárny film Století Miroslava Zikmunda. Film Toman v réžii Ondřeja Trojana bol premietaný ako prvý v stredu o 19. hodine.

V rámci podujatia bola nainštalovaná výstava z príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie (Sametové revoluce). V minulom roku témou výstavy bolo československo – juhoslovanské priateľstvo a sté výročie vzniku Československa. Organizátori dúfajú, že budúci ročník bude mať ešte väčšiu návštevnosť.

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs