Deň školy v Pivnici

15.okt 2019

Deň školy v Pivnici

V Základnej škole 15. októbra v Pivnici včera bolo slávnostne. Žiaci a učitelia tejto školy si totiž pripomenuli deň školy. Ako na slávnostnom programe bolo počuť, pivnická základná škola si do svojej histórie pripísala nové číslo. Je to číslo 52, keďže sa už celých 52 rokov z priestorov školy ozývajú detské hlasy.

Pripravený bol príležitostný program, udelené boli ceny a uznania najúspešnejším žiakom a program spestrilo aj hosťujúce detské divadelné predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka, ktoré nacvičila učiteľka Ruženka Ďuríková.

Na husliach zahrala Miriam Kalková (Foto: Miroslav Gašpar)

O programe osláv dňa školy hovoril riaditeľ Základnej školy 15. októbra v Pivnici Patrik Malina.

„Koncepcia osláv dňa školy sa veľmi nemenila, ibaže sme tohto roku mali príležitosť pozrieť si spomenuté divadelné predstavenie pre deti, ktoré predviedli deti z Erdevíka. Naša škola totiž spolupracuje s inými školami, čo sa týka divadla.

My sme nedávno boli na návšteve v Erdevíku a rozhodli sme sa, že by bolo dobre, keby Erdevíčania k nám prišli práve pri príležitosti osláv dňa školy“ – uviedol riaditeľ ZŠ 15. októbra v Pivnici Patrik Malina.

Dodal, že pri tejto príležitosti najúspešnejším žiakom udelili ceny a uznania. Odmeny si zaslúžili žiaci, ktorí v minulom školskom roku dosiahli úspechy na súťažiach z jednotlivých disciplín.

Mušky z gumipušky (Foto: Miroslav Gašpar)

Udelili ceny žiakom

O dni školy v Pivnici sme sa porozprávali aj s učiteľkou slovenčiny na tamojšej základnej škole Vesnou Kámaňovou, ktorá bola zapojená do organizácie príležitostného programu.

„V organizácii tohto programu nie som sama, než je tu celý tím kolegov, ktorí majú na starosti celé oblasti. Obyčajne, keď máme deň školy vypisujeme literárny a výtvarný súbeh a práve na programe osláv udelíme odmeny žiakom, ktorí napísali a namaľovali najkrajšie práce“ – uviedla Vesna Kámaňová.

Program osláv dňa školy v Pivnici prebiehal v tamojšom Dome kultúry a nevystali kultúrno-umelecké, spevácke a tanečné body v podaní pivnických žiakov.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.