O plate pomocníka predsedu obce

21.aug 2019

O plate pomocníka predsedu obce

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE PLANDIŠTE

Na rokovacom programe dnešného zasadnutia Zhromaždenia obce Plandište boli iba tri body rokovacieho programu – schválenie zápisnice z minulého zasadnutia, Návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch platov, príplatkov a iných príjmov zvolených, vymenovaných a postavených osôb v obci.

Zasadnutie, na ktorom bolo prítomných iba 13 výborníkov je zvolané po súrnom konaní kôli tomu, aby bol určený plat pomocníka predsedu tejto juhobanátskej nevyvinutej obce, ktorý je na túto funkciu vymenovaný z 15. augustom bežného roku. Po úvodnom zdôvodnení referenta v obecnej správe Radeta Surlu, zmeny spomínaného rozhodnutia výborníci jednohlasne schválili. Podľa toho uznesenia pomocník predsedu obce bude prijímať plat podľa koeficientu 14,85, čo na zasadnutí nebolo počuť informáciu koľko to bude v peniazoch.

Inak novým pomocníkom predsedu obce sa stal výborník SNS Dušan Ćurčić, zamestnaný v STUP Vršac ako vodič autobusa, ktorý sa do Zhromaždenia dostal na listine Skupiny občanov My môžeme my chceme Zoran Vorkapiť a ihneď po voľbe prestúpil do Srbskej pokrokovej strany.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs