Späť na domovskú stránku

Tag "Plandište"

O plate pomocníka predsedu obce

O plate pomocníka predsedu obce

🕔21. aug 2019

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE PLANDIŠTE Na rokovacom programe dnešného zasadnutia Zhromaždenia obce Plandište boli iba tri body rokovacieho programu – schválenie zápisnice z minulého zasadnutia, Návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch platov, príplatkov a iných príjmov zvolených, vymenovaných a postavených osôb v obci. Zasadnutie, na ktorom bolo

Čitať viac
Vyniesli nový štatút obce

Vyniesli nový štatút obce

🕔21. dec 2018

Včera na zasadnutí Zhromaždenia obce Plandište výborníci jednohlasne za poldruha hodiny vyniesli nový štatút obce, schválili rozpočet na rok 2019, programy práce a finančné plány podnikov a ustanovizní, ktorých zakladateľom je obec, ako aj programy a finančné plány miestnych spoločenstiev. Predseda Zhromaždenia Endre

Čitať viac
Takmer bez opozície

Takmer bez opozície

🕔16. mar 2018

Zhromaždenie obce Plandište už takmer nemá opozíciu. Na úvod dnešného zasadnutia totižto predseda Zhromaždenia Endre Szabo informoval výborníkov, že výbornícka skupina LDP – LSV prestala pôsobiť. Výborníčka Vesna Jaćovićová, zvolená na listine LDP, medzi dvomi zasadnutiami pristúpila Srbskej národnej strane a výborníckej skupine

Čitať viac
Kto vyhral voľby v našich lokálnych samosprávach?

Kto vyhral voľby v našich lokálnych samosprávach?

🕔26. apr 2016

Po voľbách, ktoré prebiehali 24. apríla, výsledky v našich lokálnych samosprávach sú takmer identické s tými pokrajinskými a republikovými. OBEC BÁČSKY PETROVEC: Podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila obecná volebná komisia, v Báčskopetrovskej obci najviac mandátov v Zhromaždení Obce Báčsky Petrovec bude

Čitať viac
Modrá vlna Željka Cesnaka

Modrá vlna Željka Cesnaka

🕔1. mar 2016

Hajdušický rodák žijúci v Plandišti Željko Cesnak, ktorý tvorí po srbsky, v týchto dňoch vydal svoju štvrtú zbierku básní Modrá vlna (Modri talas). Knihu ako svoju knižnú prvotinu vydala Národná knižnica v Plandišti a včera ju na prezentácii predstavili čitateľom,

Čitať viac
Filiálka Fondu zdravotného poistenia aj vo Vršci

Filiálka Fondu zdravotného poistenia aj vo Vršci

🕔30. nov 2015

Tri obce juhovýchodného Banátu – Vršac, Bela Crkva a Plandište sa dožadujú otvorenia filiálky Republikového Fondu zdravotného poistenia so sídlom vo Vršci. Iniciatívu, ktorú už schválilo Zhromaždenie obce Vršac a podporili všetky zdravotné ustanovizne z územia týchto troch obcí, na

Čitať viac
Uznanie Željkovi Cesnakovi

Uznanie Željkovi Cesnakovi

🕔16. mája 2015

Hajdušický rodák, básnik Željko Cesnak z Plandišta, ktorý tvorí po srbsky, zaznamenal pozoruhodný úspech na 7. Medzinárodnom literárnom stretnutí KNS v Sarajeve. Presnejšie, na tomto stretnutí mu udelili uznanie KNS PERO pre medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Podujatie organizovalo tamojšie Združenie pre kultúru Nova

Čitať viac
Odmeny pre najlepších študentov

Odmeny pre najlepších študentov

🕔12. mája 2015

Obec Plandište pokračuje s tradičnou akciou odmeňovania najlepších študentov. Peňažnú odmenu môže získať každý študent druhého a ďalších ročníkov, ktorý študuje na štátnej fakulte a má priemernú známku ponad 9,00. V školskom roku 2014/2015 si odmenu v sume 25-tisíc dinárov

Čitať viac