Uznanie Željkovi Cesnakovi

16.máj 2015

Uznanie Željkovi Cesnakovi

21ZCesnakHajdušický rodák, básnik Željko Cesnak z Plandišta, ktorý tvorí po srbsky, zaznamenal pozoruhodný úspech na 7. Medzinárodnom literárnom stretnutí KNS v Sarajeve.

Presnejšie, na tomto stretnutí mu udelili uznanie KNS PERO pre medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Podujatie organizovalo tamojšie Združenie pre kultúru Nova svjetlost.

Željko Cesnak, inak z povolania zverolekár, doteraz vydal tri zbierky básní: Časť neba (Deo neba − 2008), Slzy mojej matky (Suze moje majke – 2009) a Všetky moje nádeje (Sva nadanja moja – 2010). Viacero básní zverejnil aj v spoločných zbierkach s inými autormi a je nositeľom viacerých literárnych odmien.

V súčasnosti pripravuje ďalšiu, v poradí štvrtú, samostatnú zbierku básní. V básňach sa prevažne venuje ľúbostnej tematike, duchovnej, ale aj lokálnemu koloritu. Viacero básní venoval slovenským vojvodinským osadám, ako aj Bratislave.

Vladimír Hudec  

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs