Potrebujú nápomocnú ruku

16.máj 2015

Potrebujú nápomocnú ruku

Na spolkovom Veľkonočnom koncerte 2015 najmladší folkloristi obecenstvo pobavili štylizovanými detskými hrami

Na spolkovom Veľkonočnom koncerte 2015 najmladší folkloristi obecenstvo pobavili štylizovanými detskými hrami

KUS PETROVSKÁ DRUŽINA

 

Po viacročnej ťažkej chorobe a úmrtí dlhoročnej predsedníčky Kvetoslavy Benkovej v polovici minulého roka vedenie Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina ako-tak zomklo svoje rady a spolkári pokračovali so svojou prácou s dočasným vedením. Od začiatku mája tohto roku si na svojom valnom a zároveň i volebnom zhromaždení zvolili aj novú správu.

Evidentné je, že v posledných rokoch aj v Petrovci ochabol záujem o folklór, ale len u tínedžerov a u tých starších. O tanečníkov a spevákov v najmladších generáciách nie je núdza, ale časom, ako dospievajú a dozrievajú, rady spolkárov sa postupne riedia. Azda je to späté aj s ťažkou situáciou v spolku v poslednom desaťročí, odkedy iba plátali diery v spolkovom rozpočte, ktorý sa z roka na rok iba scvrkával.

Rozkrútené petrovské tanečnice pri dynamických piesňach

Rozkrútené petrovské tanečnice pri dynamických piesňach

Z kalendára spolkových aktivít sa vynechávali aj niektoré tradičné podujatia a aj zájazdov tanečníkov bolo z roka na rok menej. Zväčša ich hradili rodičia folkloristov alebo sa uchádzali o priazeň to trošku sponzorov, ktorí prikladali ten-ktorý dinárik, aby KUS PD mohol reprezentovať prostredie.

Nová predsedníčka Zuzana Častvenová si rada zaspieva

Nová predsedníčka Milina Častvenová si rada zaspieva

Spolok podľa svojich pravidiel rozvíja činnosť cez sekcie a doteraz boli aktívne detská tanečná a spevácka skupina, mladšia a staršia mládežnícka tanečná skupina a ženská spevácka skupina. Naposledy im pribudol aj mladučký orchester Kukulienka, pokým najväčšie úspechy spolkári dosahovali na divadelnom poli.

V pondelok 4. mája hŕstka petrovských spolkárov sa zhromaždila a na zasadnutí prerokovala správy a v rámci nich zhodnotila i vlaňajšie aktivity spolku. Z 37 členov s právom hlasu (čítaj s vyplateným členským!) si vybrali aj nové vedenie. Predsedníčkou spolku PD v nastávajúcom štvorročnom období sa stala Milina Častvenová, podpredsedníčkou Milina Sýkorová, tajomníčkou Jana Kopčoková-Gániová a pokladníčkou Milina Dudášová. Členovia Správnej rady sú ešte: Ján Kováč, Daniela Legíňová-Sabová, Miroslav Horvát, Katarína Melegová-Melichová, Pavel Paulíny, Želmíra Smišeková, Anna Fehérová, Elena Ľavová a Milina Sľúková. Dozornú radu spolku tvoria: predsedníčka Zuzana Hmiráková a členky Annamária Gierová a Želmíra Legíňová.

Tie petrovské zvony... Spoločná hymna KUS Petrovská družina

Tie petrovské zvony… Spoločná hymna KUS Petrovská družina

Doterajšia dlhoročná choreografka Tatiana Kriváková-Amidžićová sa  verejne zaďakovala za doterajšiu spoluprácu v spolku.

Jaroslav Čiep

 

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs