Vyniesli nový štatút obce

21.dec 2018

Vyniesli nový štatút obce

Včera na zasadnutí Zhromaždenia obce Plandište výborníci jednohlasne za poldruha hodiny vyniesli nový štatút obce, schválili rozpočet na rok 2019, programy práce a finančné plány podnikov a ustanovizní, ktorých zakladateľom je obec, ako aj programy a finančné plány miestnych spoločenstiev.

Predseda Zhromaždenia Endre Szabo ozrejmujúc nový štatút krátko povedal, že dôvod na jeho vynesenie vyplýva z článku 41 Zákona o zmenách a doplnkoch zákona o lokálnej samospráve, podľa ktorého sú lokálne samosprávy povinné svoje štatúty zladiť s týmto zákonom. V zdôvodnení sa ešte uvádza, že ustanovenia v štatúte vyplývajú s viacerých zákonov Republiky Srbsko.

Obecný rozpočet na rok 2019 rozhodnutím Zhromaždenia je stanovený v sume 511 miliónov dinárov. Podľa plánu výdavkov najviac peňazí sa minie na prácu všeobecných služieb lokálnej samosprávy, resp. obecnej administratívy – 139 miliónov dinárov. Na komunálne činnosti vyčlenia 59,2 milióna, na fungovanie základných škôl je určené 48,6 milióna, predškolskej ustanovizne 42 miliónov, na sociálnu ochranu 40, na poľnohospodárstvo a rurálny rozvoj 27,9 milióna dinárov. Kultúre a informovaniu sa dostane 28,8 milióna a na fungovanie a rozvoj športu je určených 13,89 milióna dinárov atď.

Vedľajšie ulice v Hajdušici pomerne rýchlo boli schodné vďaka poľnohospodárovi Milkovi Vŕbovi, ktorý ich samoiniciatívne zdarma očistil

Výborníci bez rozpravy, dokonca bez otázok schválili aj rozhodnutie o zmene rozhodnutia o komunálnych poplatkoch, ktorým sú zvýšené poplatky na motorové vozidlá. V zdôvodnení sa však neuvádza percento zvýšenia iba je uvedené, že uplatnením rozhodnutia sa do obecnej pokladnice vleje o 25 percent viac prostriedkov.

Rozhodnutím o finančnej podpore rodičom s deťmi je stanovené, že všetky rodiny, ktorým sa narodí dieťa, majú právo na jednorazovú pomoc v sume 10 tisíc dinárov. Okrem toho tretie a štvrté dieťa v rodine do budúcna bude mať právo na bezplatný pobyt v predškolskej ustanovizni. Predseda Zhromaždenia obce E. Szabo súhlasil s poznámkou, že právo na bezplatný pobyt v škôlke by malo mať aj piate a každé nasledujúce dieťa v rodine, avšak návrh na zmenu tohto ustanovenia nebol úradne podaný, takže na zasadnutí nemôže byť akceptovaný, nuž je rozhodnutie schválené v navrhnutom znení.

Výborníci mali otázky ešte len pri rozoberaní plánu a programu VP Polet. Otázky, resp. návrhy sa týkali aktuálnej situácie so snehom, keďže cesty vo vedľajších uliciach v dedinách neboli očistené, čo komplikovalo pohybovanie vozidiel v tých uliciach. Riaditeľ podniku Milan Selaković vysvetlil, že aj oni majú priority, a to sú lokálne cesty medzi dedinami a hlavné ulice v dedinách, a že viac od toho jednoducho fyzicky nestačia. Na návrh, aby sa angažovali súkromníci, hlavne poľnohospodári, ktorí disponujú vhodnými strojmi, povedal, že jednotlivci ponúkali pomoc, ale za službu žiadali veľmi  mnoho peňazí. Zároveň pochválil poľnohospodára Milka Vŕbu z Hajdušice, ktorý svojou mechanizáciou zdarma očistil ulice v dedine a konštatoval, že keby sa aj iní správali rovnako, dediny by za krátky čas boli čisté.

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs