ZO KOVAČICA: Rozpočet na rok 2019 – 860 miliónov dinárov

21.dec 2018

ZO KOVAČICA: Rozpočet na rok 2019 – 860 miliónov dinárov

Výborníci lokálneho parlamentu v Kovačici včera na 22. zasadnutí prerokovali 21 bodov rokovacieho programu. Najviac času venovali návrhu rozpočtu na rok 2019.

Záber z decembrového zasadnutia ZO Kovačica

Okrem Kádrového plánu Obce Kovačica na rok 2019 Alžbeta Marková, vedúca oddelenia pre financie, rozpočet a lokálnu daňovú administráciu Obce Kovačica, ozrejmila položky v rozpočte obce, ktorý dáva bezmála 25 percent priestoru na kapitálové investície. Z celkovej sumy 860 miliónov dinárov samospráva sa rozhodla najviac peňazí investovať do rekonštrukcie Domu kultúry Michala Babinku v Padine (70 miliónov din.). Medzi plánované investície v roku 2019 patrí aj asfaltovanie ulíc v Samoši a v Debeljači, odkladanie odpadu, výstavba parkovacích miest v Kovačici, výstavba továrne vody v Kovačici 3. fáza a iné. Podľa slov Milana Garaševića, predsedu obce Kovačica, ktorý hovoril hlavne o plánovaných investíciách v roku 2019, takto schválený rozpočet umožňuje lepšiu údržbu majetku ako v minulom roku. Najviac pripomienok na návrh rozpočtu na 2019 rok mal výborník z radu opozície Miroslav Krišan (DS). V ďalších bodoch výbornícka väčšina dala zelenú uzneseniu o sieti základných škôl na území Obce Kovačica a rozhodnutiu o utvorení Rady pre zdravie Obce Kovačica.

Schválili programy verejných podnikov…

Na rokovacom programe boli i programy práce verejných podnikov na rok 2019 Naš Stan, Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax, RTV Kovačica a verejných komunálnych podnikov v Kovačici, Padine, Crepaji, Debeljači, Uzdine, Samoši a Idvore. V ďalších dvoch bodoch výborníci rokovali a schválili Správy o práci Obecného prokurátora za rok 2017 a Červeného kríža Kovačica za rok 2017.

Výborníci podporili návrh na vymenovanie úradujúcej riaditeľky Domu kultúry Doina v Uzdine, ktorou sa stala Katarína Kasandra Ekovojová. Novou členkou školského výboru Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici sa stala Deloria Šošdeanová z Uzdinu. Predsedníčkou Dozornej rady VKP 4. október v Debeljači sa stala Biljana Savićová z Debeljače.

Záverom zasadnutia ZO Kovačica výborníci dali zelenú novej členke Správnej rady Domu kultúry Jožef Atila v Debeljači, ktorou sa stala Čila Kováčová z Debeljače. Snežanu Maduovú z Kovačice vymenovali za novú členku Správnej rady Turistickej organizácie Obce Kovačica.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs