Báčsky Petrovec: Znížený alebo reálny rozpočet?

21.dec 2018

Báčsky Petrovec: Znížený alebo reálny rozpočet?

Stredobodom pozornosti včerajšej celodennej schôdze báčskopetrovského lokálneho parlamentu, ktorý v tomto kalendárnom roku zasadal poslednýkrát, bol rozpočet na rok 2019. Ostatných jedenásť bodov rokovania zostalo v tieni tohto najdôležitejšieho.

Ihneď na začiatku zasadnutia predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Šuľan vyhlásil hodinové odročenie schôdze. Zdôvodnil to tým, že pred začiatkom schôdze parlamentu zasadala Obecná rada obce Báčsky Petrovec a materiál z tej schôdze sa ešte pripravuje.

Návrh rozpočtu na idúci rok výborníkom priblížila vedúca oddelenia pre financie a rozpočet Anna Vrbovská. Prízvukovala, že pri vypracovaní rozpočtu sa dôsledne riadili návodmi Ministerstva financií a upravený je Zákonom o rozpočtovom systéme, takže splnili všetky požiadavky. Rozpočet na rok 2019 je menší a nedosahuje jednu miliardu. Ak behom roka pribudnú prostriedky z iných prameňov tak sa automaticky bude rozpočet zväčšovať. V roku 2019 je v obci naplánovaných 17 kapitálových projektov.

Diskusia o rozpočte 2019

Nasledovala dlhá diskusia o rozpočte 2019. Hoci predtým nebola spomenutá hodnota navrhnutého rozpočtu, výborník Spasoje Prodanov povedal, že je to iba 638 miliónov. Pozornosť mu upútala položka výstavby viacposchodových budov pre utečencov v Kulpíne, na čo je naplánované 47 miliónov.

Výborník Miroslav Čeman poukázal na všetky nedostatky, ktoré sú viditeľné voľným okom predovšetkým v Petrovci a v Kulpíne ako je stav budovy starého súdu v Petrovci, nedokončené úpravy vyasfaltovaných ciest v Petrovci a Kulpíne. Poukázal aj na iritujúce položky pre miestne spoločenstvá, kde sú zasa plánované minimálne prostriedky. Na médiá (ako bol vlani Informer a pod.) mimo tejto obce je naplánované vyše päť miliónov, čo je tiež nepochopiteľné.

Výborníci poukázali na problémy s neukončenou kanalizáciou v Petrovci a v Kulpíne, neukončenou komasáciou v týchto dvoch osadách, výrazným problémom vodovodu v Kulpíne a na nevyčerpateľnú tému vracania prostriedkov samozdanenia. Zástupca predsedu obce Ján Brna, niekdajší predseda Rady Miestneho spoločenstva Petrovec, vysvetlil postup hlasovania občanov v roku 2008 o samozdanení v Petrovci. Písanými dokladmi potvrdil trovenie prostriedkov samozdanenia z dôvodu, že sa po obci objavili plagáty, na ktorých sú fotky predstaviteľov miestych spoločenstiev a podpis, že ide o ľudí, ktorí pokradli občanom samozdanenie. Na zhromaždení obce sa o tom doteraz nehovorilo a teraz taký hanebný čin bol verbálne odsudzovaný.

Člen Obecnej rady Radomir Zotović vysvetlil, že je do rozpočtu zaradené 17 kapitálových projektov. Zoznam projektov nemôže byť zoznam pekných želaní, ale podľa pravidiel na zoznam sa dostávajú iba projekty, ktoré majú vypracovanú projektovú dokumentáciu. Pripomenul, že práce na starom súde treba posúriť a že sa už pracuje na príprave prác na vodovodnej sieti a prečisťovaní vody v Kulpíne.

Predseda obce Srđan Simić hovoril o zaťažení rozpočtu vyplácaním bezprávne schváleného samozdanenia, o zabezpečení 46 rodín úprchlíkov na území obce z prostriedkov z iných prameňov, nie z obecného rozpočtu. Spomenul aj naplánovaných 17. kapitálových projektov na rok 2019 a súmerný rozvoj dedín obce.

Výborníci poukázali na potrebu viacej vkladať do Petrovca a Kulpína, lebo v Maglići a v Hložanoch je lepšia situácia. V súvise s tým amandement výborníka Branislava Kozareva, týkajúci sa vodovodu v Kulpíne, ktorý je v alarmantnom stave, bol schválený spolu s návrhom rozpočtu na rok 2019.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs